Partner overzicht

Founding partners

De founding partners zijn nauw betrokken bij de opzet van Qruxx tech. Ze zijn zichtbaar op hun partnerpagina, maar ook in advertenties en advertorials.

Kennispartners

De kennispartners zijn veldpartijen die zich volop bezighouden met het technologie voor de zorg. Ze delen hun kennis en ervaringen via Qruxx tech.