Ivido

Startup Partner

Wat is Ivido?

Ivido is een veilige Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) die je inzicht geeft in jouw medische en gezondheidsgegevens. Eén PGO waarmee je makkelijk kunt communiceren met jouw persoonlijke (zorg)netwerk en ondersteuning krijgt om aan jouw vitaliteit en gezondheid te werken.

Ivido is er voor iedereen en voor iedere fase in jouw leven!

Om proactief aan je gezondheid te werken of wanneer je toegang wilt krijgen tot samenwerkende (zorg)professionals. Met het Ivido PGO kan je jouw (chronische) ziekte beter monitoren en gegevens beveiligd delen, bijvoorbeeld met lotgenoten. Als burger, cliënt/patiënt en zorgprofessional ondersteunt Ivido je, waar je ook bent.

Vraag een demo aan via info@ivido.nl of ga naar www.ivido.nl

Historie

Het is ooit begonnen met de overtuiging dat de relatie tussen jou als cliënt/patiënt en jouw (zorg)professionals weer centraal moet staan in de zorg. Wij zochten naar een toegankelijke en betaalbare oplossing om patiënten met chronische pijn en samenwerkingen in zorgnetwerken te ondersteunen. Omdat wij de oplossing niet konden vinden zijn wij in 2016 Ivido gestart. Met als doel een oplossing te vinden voor de vraagstelling op landelijk niveau: hoe krijg je meer gezondheidswinst voor de patiënt en lagere zorgkosten?

Enerzijds ligt een deel van de oplossing in het maken van afspraken tussen overheid en partners, zoals zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars, om schotten die zorginnovatie en opschaling belemmeren, te doorbreken. Anderzijds is de belangrijkste persoon in de zorg de potentiële zorgconsument of patiënt. En de vraag deed zich voor: hoe kunnen we de burger, al of niet zorgconsument, meer inzicht geven in haar/zijn gezondheid en de samenwerking tussen de schotten verbeteren? Zodat de gezonde burger maar ook een patiënt een betere gezondheidswinst ervaart en meer grip krijgt op haar/zijn gezondheid binnen een zinnig, zuinig en excellent zorglandschap. Waarin zorgverleners op een gemakkelijke manier samenwerken in een (regionaal) netwerk. Dit was de aanleiding voor de ontwikkeling van Ivido.

 

Contact details

info@ivido.nl

www.ivido.nl

Ivido B.V. Molengraaffsingel 12, 2629JD, Delft