Pacmed

Startup Partner

Pacmed ontwikkelt beslissingsondersteunende software voor zorgverleners, gebaseerd op de analyse van grote hoeveelheden geanonimiseerde medische data uit de praktijk. Medische kennis is momenteel vaak gebaseerd op gemiddelde en eenmalige resultaten van onderzoek op een kleine en weinig representatieve patiëntengroep. Nu de wereld digitaliseert, is het echter mogelijk om continu en direct van iedere patient te leren, en voor de individuele patiënt aan het bed of in de spreekkamer terug te koppelen wat bijvoorbeeld de verwachte uitkomsten van verschillende behandelopties zijn.

Pacmed gelooft in de synergie tussen de onvervangbare kennis en kunde van de arts en de toenemende mogelijkheden van computers. Pacmed combineert daarom machine learning met medische expertise. Pacmed ontwikkelt en implementeert software in de ziekenhuiszorg (o.a. op de Intensive Care, in de Oncologie en Psychiatrie en ter ondersteuning van het adequater voorschrijven van Biologicals), in de huisartsenzorg (urineweginfecties, chronische nierschade en diabetes), in de spoedzorg (triage op de huisartsenpost) en op de Trombosedienst (dosering van antistollingsmedicatie).

Pacmed komt voort uit de Nationale DenkTank 2014 over Big Data en is de winnaar van de Sustainable Healthcare Challenge 2016, de TIMMIE awards 2017, de Vintura Impact in Healthcare award 2017 en de Digital Impact Award 2018. Pacmed werkt nauw samen met medische en technische wetenschappers van o.a. het AmsterdamUMC, VU, LUMC, Radoud, AvL, NIVEL en het UMCU.

Contact details

FreedomLab Campus
Plantage Middenlaan 62
1018 DH Amsterdam
The Netherlands

+31 6 29 29 27 97
info@pacmed.nl