VitaValley

Kennispartner

VitaValley is een open en onafhankelijk platform gericht op het versnellen en opschalen van innovaties. Wij verbeteren gezondheid en welzijn in Nederland door het implementeren van digitale toepassingen die leiden tot doorbraken in zelfregie en zelfstandigheid. Wij richten ons met name op innovaties op systeemniveau die leiden tot maatschappelijke impact.
VitaValley is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Door krachtig in te zetten op de programma’s Vitaal Thuis, Vitaal Leven en Iedereen Mobiel! verbeteren we de gezondheid in Nederland. In deze VitaValley programma’s implementeren we digitale toepassingen die leiden tot doorbraken in zelfregie en zelfstandigheid. We richten ons op innovaties met maatschappelijke impact. Onze gewaagde doelen hierbij zijn dat over vijf jaar:

• 20% van de Nederlanders ervaring heeft met een e-health toepassing voor persoonlijke preventie;
• 50% van de mensen met een beperking of chronische ziekte gebruikmaakt van e-health toepassingen waarmee zelfregie en zelfstandigheid wordt bevorderd;
• 100% van de Nederlanders toegang tot goede zorg op het juiste moment op de juiste plek heeft. Steeds vaker zal dit thuis zijn waardoor er 20% minder ziekenhuisopnames zijn.
• Bovenstaande leidt tot 20% minder beroep op zorgprofessionals en tot stabilisatie van de zorgkosten.

Hoe we dat doen

Dit doen we door met een open, onafhankelijk platform programma’s te starten waarin we vruchtbare coalities vormen die werken aan concrete resultaten.
Met Vitaal Thuis werken we aan bruikbare, betrouwbare en betaalbare technologie voor zorg in huis. Samen met onze partners ontwikkelen we e-health toepassingen die echt werken en die helpen om langer veilig en fijn thuis te wonen. We ruimen obstakels uit de weg, zodat langer thuis wonen duurzaam bekostigd, gestandaardiseerd en ingebed wordt. Daarbij neemt onze impact steeds toe. Zo zien we de Vitaal Thuis resultaten terug in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. En in bijvoorbeeld het programma Langer Thuis verwelkomden we nieuwe partners.

Met Vitaal Leven werken we aan het duurzaam bevorderen van vitaliteit. Preventie is daarbij van groot belang. Niet alleen maakt preventie de zorg betaalbaarder, het bevordert ook de kwaliteit van leven. Met de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’ overwinnen we knelpunten om e-health toepassingen toegankelijk te maken voor álle Nederlanders.

In de Coalitie Iedereen Mobiel! werken we aan mobiliteit voor mensen met een beperking. De coalitie ontwikkelt en implementeert gelijkwaardige vormen van mobiliteit. Mensen moeten vanuit hun specifieke omstandigheid en behoefte gebruik kunnen maken van diverse vervoersmogelijkheden. Dit is mogelijk met gebruik van hun eigen gegevens en door toepassing van slimme technologie.

Volop in ontwikkeling

Maar er is nog genoeg werk aan de winkel. Alleen samen lukt het om de beloftes van e-health waar te maken voor een betere gezondheid, betere zorg en beheersing van de kosten. Daarom blijven we volop in ontwikkeling en verkennen we een programma rondom de implementatie van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s). Dat is een online hulpmiddel waarmee mensen al hun gezondheidsgegevens kunnen beheren en delen.

Ook onze werklocatie, Zonneoord, ontwikkelt zich. Zorgvuldig en met veel oog voor de natuur, het landschap en het gebied waarin het ligt. Deze herfst wordt gestart met de verdere ontwikkeling van het landgoed. Deze ontwikkeling creëert nog meer ruimte voor kennismaken en kennis delen, en om waardevolle innovaties met nog meer kracht op te schalen.

Contact details

VitaValley
Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede
Tel. 0318 – 65 77 15
info@vitavalley.nl
www.vitavalley.nl