RAKU: efficiënt overleg in het MDO

Foto Philips

In de regio Utrecht werken drie ziekenhuizen samen in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU). De patiëntgegevens voor het multidisciplinair overleg zijn dankzij een MDO-portaal van Forcare overzichtelijk te raadplegen. En er liggen mogelijkheden voor de toekomst.

Het is nog maar ruim een anderhalf half jaar geleden dat deelnemers aan het Multidisciplinair Overleg (MDO) voor sommige oncologiepatiënten in de regio Utrecht gebruik maakten van informatie die per post of dvd werd verzonden. Chirurgen, MDL-artsen, radiotherapeuten, gespecialiseerde verpleegkundigen en andere zorgverleners waren onnodig veel tijd kwijt met het verzamalen van de juiste documenten en beelden. Daarbij gaat het onder meer om labuitslagen, radiologiebeelden, verslagen en specialistenbrieven.

MDO-portaal van Forcare

Aan deze situatie maakt het MDO-portaal van het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU) een einde. Drie ziekenhuizen in de regio Utrecht werken samen in dit nieuwe systeem van digitale uitwisseling. Het gaat hierbij om het UMC Utrecht, het St Antonius Ziekenhuis en Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

Het MDO-portaal is ontwikkeld door Forcare. Philips nam dit softwarebedrijf eind 2017 over. Wereldwijd gebruiken zorgverleners de software van Forcare om de workflow van zorgverleners te optimaliseren.

Relevante gegevens

Hoe werkt het portaal? “Tijdens het overleg presenteert de behandelend arts de casus van zijn patiënt aan de collega’s”, legt Sjaak Gondelach uit. Hij is specialist informatisering bij het UMC Utrecht en nauw betrokken bij het project. “Aan de hand van deze presentatie bepalen de zorgverleners welke therapie het beste is voor de patiënt en waar deze moet plaatsvinden. Hoe sneller en eenvoudiger je over alle relevante gegevens kunt beschikken, hoe beter het natuurlijk is.”

Het gaat bij RAKU vooral om patiënten met een tumor in de slokdarm, maag, lever, galwegen, galblaas of alvleesklier. Deze vormen van kanker zijn zeldzaam en de behandeling is complex. Door alle patiënten uit de regio door één team te laten behandelen, doen de artsen meer kennis en ervaring op om de beste mogelijke behandeling te kunnen bieden. Met betere behandelmogelijkheden en een grotere overlevingskans tot gevolg.

Groot scherm

De technische oplossing voor het RAKU is een webportaal gebaseerd op XDS, legt Sjaak Gondelach uit. “Bestanden worden geüpload in het portaal, waarna zorgverleners van alle deelnemende locaties de gegevens kunnen inzien. Zo bereiden ze zich voor op het MDO. Tijdens het overleg zelf zijn alle gegevens overzichtelijk zichtbaar op een groot scherm. Zodat de informatievoorziening optimaal is.”

Er zijn nog wel enkele praktische problemen op te lossen. Ten eerste zijn nog niet alle PACS-systemen voor radiologiebeelden van de deelnemende ziekenhuizen gekoppeld. Ook de EPD-systemen moeten nog worden aangesloten. Hierdoor is het nu nog nodig om de upload  voor een deel nog handmatig te doen.

“Het is zaak de zorgsystemen van de drie ziekenhuizen zo snel mogelijk op de XDS-infrastructuur aan te sluiten. Dan is het nog veel eenvoudiger om de informatie voor het MDO te delen. Daar werken we hard aan maar het vraagt toch nog wat tijd,” aldus Sjaak Gondelach.

RAKU en videoconferencing

Als dat eenmaal zover is, verwacht hij nog veel meer mogelijkheden. Er is bijvoorbeeld geen reden om het aantal samenwerkende ziekenhuizen te beperken tot drie. “In principe kunnen alle ziekenhuizen in Nederland meedoen. Daar is natuurlijk tijd voor nodig en de nodige afstemming. Maar op termijn zijn de mogelijkheden en kansen groot.”

 

 

Reacties