Medische Technologie

Rijnstate zet nieuwe stap naar virtueel ziekenhuis

Henk Valk (ceo Philips Benelux) en Wim van Harten (bestuursvoorzitter Rijnstate) © Twycer / www.twycer.nl

Ziekenhuis Rijnstate start in samenwerking met Philips en Vitalys, een kliniek voor de behandeling van overgewicht, het programma bariatrie@home. Het is een nieuwe stap in de ontwikkeling van een virtueel ziekenhuis, waarbij de patiënt op afstand wordt gemonitord.

Het programma bariatrie@home is gericht op patiënten die een chirurgische ingreep zoals een maagverkleining of darmoperatie ondergaan. De monitoring vindt plaats met behulp van de Philips Biosensor. Dit is een high-tech sensor in de vorm van een pleister. De draadloze sensor bevindt zich bij de patiënt op de linkerborst en meet continu verschillende lichaamsfuncties.

De sensor stuurt de data door naar een virtueel zorgcentrum in het ziekenhuis, waar vervolgens de analyse plaatsvindt. De gegevens komen uiteindelijk terecht bij een verpleegkundige die alle thuispatiënten in de gaten houdt via een dashboard. Als de metingen afwijken, dan krijgt de verpleegkundige direct een notificatie. Hij of zij neemt vervolgens contact op met de patiënt of een huisgenoot. Indien nodig gaat er een zorgverlener naar de patiënt toe.

Verminderde ligduur

bariatrie@home is onderdeel van een uitgebreider programma, waarvoor Philips en Rijnstate onlangs een overeenkomst sloten voor de komende tien jaar. Beide partijen willen voor zoveel mogelijk patiënten zorg thuis verlenen door het inzetten van thuismonitoring en het opzetten van een virtueel zorgcentrum. Hiervoor zijn ook andere aandoeningen in beeld, zoals hartfalen en COPD. Ook gaan Philips en Rijnstate samen bekijken hoe de verzamelde data door algoritmen kunnen worden geanalyseerd.

Beide partijen verwachten dat de inzet van al deze toepassingen kan leiden tot een verminderde ligduur. “Deze samenwerking versterkt de gezamenlijke ambitie om zorg waar mogelijk naar de thuissituatie te brengen”, aldus Henk Valk, ceo Philips Benelux. “Dit alles ten goede aan patiënten en hun familie. Daarnaast werken we samen om de kwaliteit van zorg in de kliniek te verhogen en kosten te verlagen.”

Op termijn komt ook een afname van het aantal benodigde ziekenhuisbedden binnen bereik. “Technologie kan ervoor zorgen dat, als de gezondheidstoestand van de patiënt erom vraagt, vrijwel ieder bed thuis in het verzorgingsgebied van Rijnstate  een gemonitord bed kan worden”, aldus bestuursvoorzitter Wim van Harten. Hij verwacht dat dit ervoor kan zorgen dat Rijnstate van 650 bedden in het ziekenhuis uitgroeit tot een virtuele zorginstelling met potentieel 450.000 bedden.

Bariatrie@home in fases

Het programma bariatrie@home is opgeknipt in fases. Elke fase wordt door middel van een wetenschappelijk onderzoek getest op veiligheid en patiëntvriendelijkheid. Dit gebeurt in samenwerking met de Universiteit Twente. Uiteindelijk moet de pilot uitwijzen of patiënten straks met behulp van de Biosensor ook eerder naar huis kunnen.

De pilot vindt plaats op de afdeling bariatrische chirurgie omdat de betrokken zorgverleners al in een vroeg stadium enthousiast waren over de plannen, aldus Wim van Harten. “Zowel de verpleegkundigen als de artsen zien kansen. Dat draagvlak helpt enorm.”

Verder was men op de afdeling al actief  met de reductie van het aantal ligdagen. Van Harten: “De afgelopen jaren slaagden we erin dat terug te brengen van gemiddeld zeven naar gemiddeld twee. Daar doen we met dit project nog een schepje bovenop.”

Vitalys

In het programma wordt samengewerkt met Vitalys, een kliniek tegen overgewicht. Zorgverleners van de kliniek opereren jaarlijks meer dan 1.250 mensen die in aanmerking komen voor een maagverkleinende operatie. Deze operaties vinden plaats in Rijnstate vanwege de daar beschikbare faciliteiten.

Reacties