RSS bericht

'Het ideaalbeeld voor de toekomst van de ggz waar partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, deze de hulp krijgen die nodig is. Deze hulp is afgestemd op hun behoefte, en het doel is dat deze snel word geleverd' lees ik in de zomer van 2018 op een overeenkomst, getekend door staatssecretaris Paul Blokhuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en twaalf partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein.