Snelweg voor e-healthverkeer binnen de ggz

vege / stock.adobe.com

Dankzij Koppeltaal kunnen behandelaars in de ggz nieuwe e-healthapplicaties van verschillende leveranciers op hun behandelplatform inzetten. Dat geeft meer keuze en het is nog goedkoper ook.

Drie jaar geleden nam CbusinesZ – de innnovatie- en participatiemaatschappij van verzekeraar CZ – samen met aanbieder GGzE het initiatief tot oprichting van een coöperatie met als doel vernieuwende e-health in de organisaties te brengen. Zo ontstond onder andere een game voor mensen met autisme.

Deze en andere nieuwe toepassingen riepen echter de vraag op voor welk e-healthbehandelplatform ze ontwikkeld moesten worden. De ggz kent namelijk diverse behandelplatforms van verschillende leveranciers. Denk aan Minddistrict of Karify.

Joep de Groot, lid van de raad van bestuur van CbusineZ, legt uit: ‘We wilden nieuwe e-healthmodules niet voor een specifieke aanbieder schrijven. Elk platform heeft zijn eigen IT-architectuur en kent een beperkte interoperabiliteit. Met als gevolg geen vrijheid van keuze in e-healthtoepassingen. Sommige leveranciers hebben fantastische modules voor depressies, maar niet voor angstklachten.’

Koppeling

De oplossing werd gezocht in samen koppelingen realiseren. Ggz-organisaties, de belangrijkste leveranciers en zorgverzekeraars sloegen de handen ineen onder de noemer van Stichting Koppeltaal. Inmiddels is het technische ‘instrument’ gereed. Het ‘tussenstuk’ (modules en platforms) maakt gebruik van de internationale FHIR-standaard. Een weloverwogen keuze, al is het nog geen proven technology. ‘FHIR had vele voordelen, kijkende naar de toegankelijkheid voor softwareontwikkelaars. Denk aan datadefinities. Zo zijn zaken als ‘de cliënt’ binnen FHIR heel goed gedefinieerd’, legt De Groot uit.

Koppeltaal bestaat uit twee elementen: een taaldefinitie en een postbus. Stel, een nieuwe patiënt start met de depressiemodule. Deze module wisselt voorgedefinieerde berichten uit met het behandelplatform – denk aan ‘cliënt is klaar met stap 2’ –,gebruikmakend van Koppeltaal. Noodzakelijk, want ‘stap 2’ is in iedere e-healthmodule anders gedefinieerd dan binnen de diverse behandelplatforms. De taaldefinitie zorgt dus voor eenheid van taal. De postbus (2) is vervolgens het communicatiekanaal naar de diverse behandelplatforms.

Doelgroep

Ggz-organisaties zijn de ‘consumenten’ van Koppeltaal. De Groot: ‘Ook een deel van de huisartsen maakt al gebruik van Koppeltaal, omdat zij de basis-ggz duitvoeren. Een voorbeeld is het ketenzorgplatform van VitalHealth, dat voorziet in integrale, proactieve samenwerking op regionaal niveau tussen zorgaanbieders ten behoeve van (chronisch) zieke patiënten. Zij hebben Koppeltaal in de huisartsensector geïntroduceerd.’

In de eerste versie van Koppeltaal is gestart met het mogelijk maken van gegevensuitwisseling tussen e-healthmodules en de e-healthplatforms van Minddistrict en Karify. Andere IT-leveranciers, zoals de makers van Routine Outcome Measurement (ROM) systemen, die het effect van behandelingen meten, en elektronische patiënten dossiers (epd’s) zijn ook aangehaakt.

Verbreding

De serious game Kickass is een van de eerste nieuwe e-healthtoepassingen die Koppeltaal als ondersteuning gebruikt. Deze serious game, gelanceerd door coöperatie eLab Autisme, helpt jongeren met autisme op een speelse en uitdagende wijze om te gaan met lastige situaties in het dagelijks leven. Een ander voorbeeld is The Journey die mensen met een trauma en/of verslaving helpt om grip te houden op dagelijkse spanningsniveaus en te werken aan de eigen doelstellingen.

De bekendheid en het effect van Koppeltaal werken ‘zelfversterkend’ zegt De Groot. ‘We zitten nu in de fase van de verbreding. Hoe stimuleren we het gebruik van e-health en Koppeltaal? De voordelen komen pas echt naar voren bij veel gebruik. De ontwikkeling van e-health is positief, maar de verbreding gaat nog relatief traag. Koppeltaal helpt een deel van de barrière voor versnelling op te lossen.’

Kostenbesparing

Koppeltaal betekent niet alleen een verruiming van het aanbod, het betekent ook een kostenbesparing voor zorgaanbieders. In plaats van per e-healthmodule een kostbare point-to-point-integratie te maken, volstaat nu een enkele investering van de leverancier in de aansluiting bij Koppeltaal. Per koppeling kan dat 30 duizend euro schelen.

Dat de zorgverzekeraars een flinke vinger in de pap van Koppeltaal hebben, is niet verwonderlijk, vindt De Groot. ‘Informatie is uitermate belangrijk in de zorg. We proberen versnippering zoveel mogelijk tegen te gaan. Opdat zowel zorgverleners als cliënten er gemakkelijker de beschikking over hebben. Met e-health kunnen zorgverzekeraars meer mensen helpen met hetzelfde geld, maar dan moeten de data ook écht gedeeld kunnen worden. Daarvoor is een goede infrastructuur noodzakelijk. De snelweg hebben we aangelegd, laat nu het verkeer maar komen.’

Reacties