ICT infrastructuur

Stichting OpenEHR Nederland van start

De onlangs opgerichte stichting openEHR Nederland heeft de ambitie om de ict in de Nederlandse zorg naar een volgend level te brengen.

Tijdens een bijeenkomst in Houten lichtte OpenEHR Nederland haar ambities toe. Tijdens de presentatie was een brede vertegenwoordiging uit de Nederlandse zorg-ict aanwezig.

De nieuwe stichting verwacht dat wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie en efficiëntie in de zorg ook voor Nederland zinvol kunnen zijn, aldus voorzitter Wouter Zanen. “We willen daaraan als informatieplatform een bijdrage leveren. Daarbij willen we samenhang creëren met het Nederlandse landschap van zorg-ict.”

Opbouwen OpenEHR Nederland

Open EHR Nederland is een landenorganisatie van de wereldwijde openEHR foundation. Tijdens de presentatie in Houten kwamen diverse landelijke en internationale cases aan de orde. Naast het verder opbouwen van de stichting en het werven van leden, zal de stichting de komende periode met een aantal werkgroepen haar doelstellingen gaan realiseren. Ook wil de stichting toewerken naar een aantal volgende bijeenkomsten.

 

Reacties