Big data en kunstmatige intelligentie

Superbrein Artica voorkomt onnodige diagnostiek bij pijn op de borst

© BURGER / PHANIE / Science Photo Library

Cardiologen doen bij zes op de tien patiënten met stabiele pijn op de borst onnodig extra onderzoek. Dat blijkt uit een vergelijking van de besluiten die de cardioloog neemt en het oordeel van de digitale beslisondersteuning Artica bij dezelfde patiënten.

Het onderzoek is gepresenteerd tijdens de International Conference on Nuclear Cardiolog hand Cardiac CT.

Het digitale beslisondersteuningssysteem Artica (Artificial intelligence for clinical cardiac navigation) maakt gebruik van machine learning. De onderzoekers die het systeem hebben gebouwd, voerden alle adviezen in uit de internationale richtlijn van de European Society of Cardiology voor patiënten met stabiele pijn op de borst. Ook voerden ze routinematig verzamelde medisch gegevens van patiënten met deze aandoening. Na herhaalde analyserondes met een algoritme kon Artica identificeren welke patiënten extra onderzoek nodig hadden en welke niet.

Accuraat

Het onderzoek van Marco Mazzanti van Royal Brompton Hospital in London moest de zorgvuldigheid van het beslisondersteuningssysteem testen. Daarvoor is bij 982 patiënten die bij de cardioloog kwamen vanwege een stabiele angina pectoris zowel door de cardioloog als door Artica beoordeeld of er extra onderzoek nodig was. Volgens ARTICA was het bij 67 procent van de patiënten niet nodig om verdere testen te doen. De cardiologen besloten om slechts bij 4,6 procent van de patiënten aanvullend onderzoek achterwege te laten.

In het onderzoek is ter controle nagegaan of de beslissingen van het systeem echt juist waren. Daarvoor is van alle patiënten een CT-scan van de kransslagaders gemaakt. Bij 97 procent van de patiënten waarbij Artica aangaf dat er geen extra onderzoek nodig was, was op de CT-scan ook geen aanmerkelijke kransslagadervernauwing te zien. Dat betekent dat de beslissing correct was.

ARArtica TICA gaf aan de andere kant aan dat bij 23 procent van de patiënten inspanningsonderzoek of functioneel beeldvormend onderzoek nodig was, terwijl cardiologen dit bij 10 procent adviseerden. In hoeverre de beslissingen waar het systeem wèl onderzoek adviseert ook correct zijn, is volgens de onderzoekers nog niet duidelijk. Maar als het superbrein meer data analyseert, zal ook deze beslissing meer accuraat worden, meent Mazzanti.

Kostenbesparing

Volgens Mazzanti bespaart de inzet kunstmatige intelligentie bij patiënten met pijn op de borst, tijd en geld. Artsen zijn gemiddeld per patiënt een uur minder tijd kwijt aan diagnostiek en het nalaten van onnodig onderzoek scheelt patiënten gemiddeld twee uur tijd. Met het oog op de kosten geeft Mazzanti een rekenvoorbeeld. “Een CT-scan van de kransslagaders kost 200 tot 400 euro. Cardiologen adviseren dit onderzoek bij 83 procent van de patiënten en Artica beveelt het slechts aan bij 10 procent. “

 

Reacties