Big data en kunstmatige intelligentie

Miljoenen voor Artificial Intelligence in langdurige zorg

In het kader van dit actieplan, werd vorige week ook de Nederlandse AI Coalitie gestart, een nationaal kennis- en innovatienetwerk waar ruim 65 partijen uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich hebben aangesloten. Deze publiek-private samenwerking vormt met de strategie de basis voor de Nederlandse aanpak van AI. Het kabinet investeert jaarlijks al tientallen miljoenen euro's in AI. In 2019 gaat het om 64 miljoen euro.

Onderzoek ICTRecht over opslag van medische data in de cloud gepubliceerd

In opdracht van de minister voor Medische Zorg en Sport hebben wij recent een onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid van het gebruik van cloudplatforms voor de opslag en eventuele verdere verwerking van medische data van Nederlandse patiënten. Het adviesrapport dat wij naar aanleiding van het onderzoek hebben opgeleverd aan de minister is inmiddels gepubliceerd.

Kunstmatige intelligentie: ethiek is meer dan een marketingtruc

Welkom thuis, hoe is je werkdag geweest?, vraagt Phi aan Lydia. Phi is een witte robot met menselijke gestalte waarmee zorginstelling Philadelpia experimenteert. Phi voert gesprekjes, speelt spelletjes, geeft nuttige suggesties als 'vergeet je niet je medicijnen te nemen?' of 'zou het leuk zijn die-en-die eens te bellen?' Mensen met een verstandelijke beperking blijken meer gezelligheid en een groter gevoel van regie over eigen leven te ervaren.