E-health

Aanbieder elektronische patiëntendossiers getroffen door ransomware

Een Amerikaanse zorginstelling heeft meer dan 16.000 patiënten gewaarschuwd voor een datalek nadat de leverancier die de elektronische patiëntendossiers beheerde door ransomware was getroffen. IT Lighthouse, de leverancier die de dossiers voor het Redwood Eye Center beheerde, kreeg op 19 september met ransomware te maken. Daardoor zijn mogelijk patiëntendossiers van het Redwood Eye Center gecompromitteerd geraakt.

Betrekken verpleegkundigen bij ontwerp epd verbetert verslaglegging

Verpleegkundigen en verzorgenden moeten betrokken worden bij het ontwikkelproces van elektronische patiëntendossiers (epd's). Daarmee bereik je dat de elektronische verslaglegging over de zorg aan patienten beter aansluit bij de fasen van het verpleegkundig proces en ook dat eenduidige termen worden gebruikt. Bovendien wordt het epd gebruiksvriendelijker.

Win-winsituatie voor patiënt en zorgaanbieder

Het Udense ziekenhuis Bernhoven kijkt naar de toekomst en wil zorg op een andere manier aanbieden. Het gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor de hele regio is hier een voorbeeld van. Waarom is deze PGO uniek en waar wil Bernhoven naartoe? Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Persoonlijke Gezondheidscheck krijgt meer bereik

De betrokken partijen zetten zich in om persoonlijke preventie via e-Health, zoals de Persoonlijke Gezondheidscheck, toegankelijk te maken voor alle Nederlanders. Zo worden eigenaarschap over de eigen gezondheid en zelfregie om daarmee aan de slag te gaan mogelijk gemaakt en gestimuleerd. Met de gezondheidscheck krijgen deelnemers inzicht en advies in een gecombineerd risicoprofiel CVRM, COPD en hun leefstijl (roken, bewegen, alcohol, voeding, stress).

Virtuele medicus geeft behandeladvies

Een digitale app die op afstand zelfstandig beslissingen kan nemen over bijvoorbeeld je medicatie. Het Maastricht UMC+ en een aantal internationale partners gaan hieraan werken. Ze ontvingen ruim 4,5 miljoen euro aan Europese subsidie om de app te ontwikkelen. Ze hopen met dit soort e-health de zorgkosten te verminderen.   In Maastricht wordt de virtuele verpleegkundige Molly gebruikt bij mensen met hartfalen, samen met een echte verpleegkundige op afstand kijkt Molly mee in de data.

Gratis app over eHealth in de thuiszorg

Hoe kunnen we de inzet van eHealth in de wijk verbeteren? Hogeschool Windesheim onderzocht met samenwerkingspartners wat verpleegkundigen nodig hebben om vaker apps en zorgtechnologieën voor de thuiszorg te gebruiken. Zij keken naar de dagelijkse praktijk van wijkverpleegkundigen.

Abrona betrekt cliënten al bij keus leverancier ECD

Samen vernieuwen? Niet alleen de medewerker betrekken, maar ook de cliënt? Dat dit geen loze kreten zijn, bewijst Abrona, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2016 besloten zij de cliënt bij zoveel mogelijk projecten net zo te betrekken als de medewerkers. Projectleider bij Abrona, Helena Neven, vertelt dat ze enige tijd terug met enkele cliënten naar Apeldoorn ging voor een gebruikersgroepbijeenkomst.

eHealth stevig op de kaart bij de universitaire medische centra (umc's)

De umc's - verenigd in de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) - hebben een voortrekkersrol in innovatie en het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg. In de zoektocht naar duurzame oplossingen werkten de umc's de afgelopen jaren met vele andere partijen samen aan een toekomstbestendige visie op eHealth.