E-health

Augmented analytics will be next big disruptor: Gartner

Analytics powered by artificial intelligence (AI) and machine learning will be the dominating trend in data technology in 2019, according to Gartner's top 10 data and analytics technology trends.The analyst firm claimed the trend will lead the next wave of disruption in the data and analytics market with augmented data management following behind.

Ontwikkel eHealth niet voor maar mét de gebruikers

LezersbriefSabine Wildevuur en Paulien Melis onderzoeken de rol van technologie in de zorg en stellen dat toepassingen niet vóór, maar mét de gebruikers ontwikkeld moet worden. 'Zorg dat je je toespitst op behoeften van gebruikers om de kwaliteit van leven en zorg te verbeteren.

Aanmelden initiatieven MenzisFonds 2019 van start

Tot 8 april 2019 kunnen verenigingen, stichtingen, coöperaties of andere (niet commerciële) organisaties een initiatief op het gebied van leefkracht en/of zorginnovatie indienen bij het MenzisFonds. De Ledenraad en leden van Menzis kiezen welk projecten financiering krijgen. Regionale projecten maken kans op maximaal 5.000 euro. Voor landelijke projecten geldt een maximumbudget van 10.000 euro.

Nieuw handboek e-health voor zorgprofessionals

Er is de laatste tijd veel te doen over de inzet van e-health. Logisch, want het lijkt erop dat met de inzet van e-health de zorg dichterbij de cliënt of patiënt gebracht kan worden. Hoe? Daar zijn de meningen over verdeeld. Wij denken dat de professionals uit de zorg die verantwoordelijk zijn voor het werkelijke patiëntencontact cruciaal zijn voor het succes van e-health. Om deze reden hebben wij samen met een bevlogen groep experts met hart voor de zorg een boek uitgebracht.

VUB maakt app voor kankerpatiënt en mantelzorger

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) gaat onder leiding van professor Joachim Cohen een app bouwen die mensen met kanker en hun naasten moet bijstaan tijdens de ziekte. Uniek is dat niet enkel de patiënt centraal staat, maar ook de mantelzorger.

De IGJ en eHealth: Hoe zit dat?

Binnen steeds meer ziekenhuizen bestaan initiatieven om eHealth te gaan gebruiken. Zo zijn er al verschillende apps in gebruik die patiënten de mogelijkheid geven eigen meetwaarden in te voeren, bijvoorbeeld om de bloeddruk te monitoren. Ondanks dat eHealth steeds meer vorm begint te krijgen, is er een aantal aandachtspunten waar onder andere zorginstellingen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zich over buigen.

Telemonitoring voor COPD-patiënten Diakonessenhuis

Mensen die bij het Diakonessenhuis behandeld worden voor een chronische longziekte, kunnen voortaan thuis via de computer, tablet of smartphone hun gezondheid met de COPD-coach goed in de gaten houden. De afgelopen week zijn de eerste patiënten van start gegaan met het telemonitoring-programma. Het is de bedoeling dat in de loop van 2019 tussen de 75 en 100 patiënten ervaring gaan opdoen met de e-health toepassing.

VitaValley ondersteunt Stimuleringsregeling E-health Thuis

Inzet van e-health draagt bij aan veiligheid, sociale contacten en meer integrale ondersteuning en zorg. Bovendien zorgt e-health ervoor dat professionals meer tijd overhouden voor goede zorg. Ook kan een mantelzorger op afstand in de gaten houden hoe het met zijn naaste met dementie gaat.

Waarom e-health nog steeds niet van de grond komt

De verwachtingen van e-health zijn hooggespannen. Al jaren. Toch komt de toepassing ervan, die daadwerkelijk het verschil gaat maken, niet op grote schaal van de grond.

Machine learning algorithm could accelerate the search for new drugs

Researchers have designed a machine learning algorithm for drug discovery which has been shown to be twice as efficient as the industry standard, which could accelerate the process of developing new treatments for disease.

Bezoekers e-healthweek positief over evenementen

Bezoekers e-healthweek positief over evenementen12 februari 2O19 Van 21 tot en met 26 januari 2019 vond voor de derde keer de e-healthweek plaats. Nivel en Nictiz hebben de impact van deze week onderzocht. Meer...

Dien uw aanvraag in voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

Per 1 maart gaat de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) open. Bent u aanbieder of inkoper van ondersteuning of zorg en wilt u een e-health toepassing(en) opschalen en structureel borgen? Dan is deze regeling mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband. We leggen u kort uit wat de SET inhoudt.

Zorgverlener moet patiënt betrekken in ontwikkeling eHealth

digitale zorg, slimme apparaten, e-consulten. Drie digitale termen die de laatste tijd veelal in het nieuws komen. Maar wat is de rol van de patiënt? Patiëntenfederatie Nederland schreef in samenwerking met vier andere partijen 7 aanbevelingen. Het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën in de gezondheidzorg wordt steeds normaler. Zowel patiënten als zorgverleners krijgen te maken met de digitale toepassingen in de zorg.