ICT infrastructuur

Blockchain in Medical Platforms Market Growth Will Escalate Rapidly 2019-2026 With Prominent Players like Hashed Health, Guardtime, Gem, iSolve, Chronicled, Hashed Health, Factom, Patientory, Proof.Wo

The most important application of Blockchain Technology in the Healthcare is in the management of health data. The security and interoperability of health data can be improved exceptionally by using Blockchain Technology in the Healthcare. The shared data can make it possible for doctors to access real-time information. The data from wearables can also be integrated into medical records using blockchain technology.

Bravis test directe koppeling slimme pleister en EPD

Bravis test de komende drie maanden op één afdeling in Bergen op Zoom de koppeling tussen de Philips Biosensor, patiëntmonitoring, geavanceerde algoritmes en het elektronische patiëntendossier. De Biosensor is een slimme pleister met valdetectie, die doorlopend hartslag en ademhaling meet. De metingen worden vervolgens geanalyseerd door een systeem met geavanceerde algoritmes die de metingen continue analyseert en onder andere een Early Warning Score (EWS) creëert.

ICT spelbreker bij verlagen registratielast

In de wijk moet tweederde van de wijkverpleegkundigen nog steeds per vij minuten registreren wat zij doen. De registratielast onder verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten blijft onverminderd groot. Dit blijkt uit een peiling van de beroepsorganisatie V&VN, waaraan 6.221 leden hebben deelgenomen. Driekwart van hen merkt in de praktijk geen verbetering, ondanks diverse acties en initiatieven om de zorg te ontregelen.