E-health

Thuisdialyse Máxima MC eenvoudiger dankzij VIPP

Foto MMC

Máxima MC heeft binnen het VIPP-programma alle modules behaald. Een onafhankelijke auditor heeft dit bevestigd. Onder meer thuisdialyse patiënten profiteren hiervan.

Mede dankzij VIPP kan Máxima MC stappen zetten op het gebied van informatie-uitwisseling en medicatie veiligheid. Hierdoor moet de patiënt meer regie krijgen over de eigen gezondheid.

VIPP binnen Máxima MC

Al sinds 2014 is het voor patiënten van Máxima MC mogelijk om via patiëntenportaal MijnMMC hun medische gegevens online in te zien. “We voldeden al voor de start van VIPP grotendeels aan module A1. Dit betreft het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan de patiënt,” aldus Tamara Duarte, programmamanager VIPP binnen Máxima MC. “Vervolgens hebben we binnen VIPP ingezet op de modules A2 en A3. En dit versneld, met niet eind dit jaar, maar 30 juni 2019 als deadline.”

Digitale beschikbaarheid

Binnen de module A2 lag de focus op het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens via MijnMMC. Hierdoor heeft de patiënt een beter zicht op de eigen gezondheidssituatie. Ook kan hij of zij de gegevens desgewenst delen met zorgverleners buiten het ziekenhuis.

Tijdens de audit vond toetsing plaats van onder meer de download mogelijkheid van de Basisgegevensset Zorg (BgZ), correspondentie, beveiligd inloggen met DigiD en inzage in implantaten. Ook werd bekeken of Máxima MC voldoet aan de norm van minimaal 10 procent gebruik van het portaal door patiënten. Aangezien op dit moment circa 20 procent van de patiënten gebruik maakt van MijnMMC, is aan deze eis voldaan.

Volgens de normen van VIPP-module A3 biedt MijnMMC patiënten een overzicht van de zorgprofessionals die hun dossier hebben bekeken. Daarnaast is de bij Máxima MC bekende medicatie via het portaal voor patiënten inzichtelijk.

Thuisdialyse

Maar er is meer mogelijk dan alleen kijken. Patiënten kunnen via het portaal namelijk een verzoek tot aanpassing of aanvulling van hun medicatieoverzicht indienen. En voor thuis dialyserende patiënten is recent een e-health toepassing gelanceerd, waardoor zij na hun dialyse digitaal de waarden van de benodigde controles kunnen vastleggen. Hierdoor komen deze direct terecht in het medisch dossier bij Máxima MC. Zorgverleners kunnen de waarden al zien voordat de patiënt met in Dialysecentrum Máxima verschijnt, waardoor polibezoeken beter kunnen worden voorbereid en efficiënter verlopen.

Bij contact over de thuisdialyse met de patiënt kunnen de zorgverleners op afstand meteen meekijken naar de waarden. Verpleegkundig specialist Lianne Duis licht toe: “Binnenkort gaan we alle thuisdialyse patiënten uitnodigen om het digitaal dialyse dagboek te gebruiken. En bij alle nieuwe thuisdialyse patiënten wordt het sowieso een onderdeel van hun training. De eerste reacties over het gebruik van de toepassing zijn erg enthousiast’.”

Máxima MC onderzoekt dan ook of de e-health toepassing breder dan alleen bij thuisdialyse kan worden ingezet.

Reacties