E-health

Veertig procent van de Nederlanders staat open voor zorg op afstand

© [M] Andrey Popov / stock.adobe.com

De Nederlandse zorgconsument is positief over digitale zorg. De belangrijkste redenen: het bespaart (reis)tijd, is laagdrempelig is en verlaagt de zorgkosten.

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Consument kiest voor zorg op afstand van ict-leverancier Medicinfo. Uit het onderzoek komt echter ook naar voren dat de mogelijkheden op het gebied van zorg op afstand nog relatief onbekend zijn. Daardoor moet bij een kwart van de Nederlanders nog twijfels worden weggenomen voordat zij gebruik zullen maken van digitale zorg. Het is nu vooral de jongere, gezonde en hoger opgeleide consument die graag gebruik zou willen maken van zorg op afstand diensten.

Geen doel op zich

Zorg op afstand is geen doel op zich maar een middel om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg te verhogen en de zorgkosten te laten dalen, aldus de onderzoekers. Om het op grote schaal toe te kunnen passen, moet de behoefte van de consument centraal staan. Aan het onderzoek  van Medicinfo namen 1.012 Nederlanders deel. Doe van het onderzoek was in kaart brengen wat de huidige behoeften van de Nederlandse zorgconsument zijn.

Als grootste voordelen van zorg op afstand zien consumenten de tijdsbesparing en het gemak om niet te hoeven te reizen voor een bezoek aan een zorgverlener. Ook de betere bereikbaarheid (zoals ’s avonds en in het weekend) en de laagdrempeligheid van digitale zorgdiensten zijn redenen om gebruik te maken van zorg op afstand. Daarnaast zien consumenten de verlaging van de druk op de reguliere zorg ook als positief.

Twijfels en voorwaarden

Een kwart van de respondenten is nog wel sceptisch. Dit vooral omdat zij nog niet voldoende bekend zijn met digitale zorg. Deze mensen vrezen dat het contact op afstand minder persoonlijk is. Ook geven zij aan bang te zijn voor miscommunicatie. Bovendien willen zij zeker weten dat de medisch zorgverleners dezelfde kwaliteit zorg leveren als in de reguliere zorg waar zij mee bekend zijn. Tot slot is het een eis dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met patiëntgegevens. Toch geeft bijna de helft van de Nederlanders aan open te staan voor diensten zoals een online consult met een huisarts of een telefonische afspraak met een medisch specialist.

Reacties