E-health

Verkenner Bas Leerink: ‘Flevoland moet focussen op e-health’

© everythingpossible / Fotolia

Na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen onderzocht toekomstverkenner Bas Leerink de mogelijkheden voor adequate zorg in de provincie Flevoland. Hij adviseert om meer gebruik te maken van e-health. Dit sluit aan bij de visie van zorgbestuurder Jan Voorburg van het St Jansdal.

Het eindadvies van Bas Leerink is naar de Tweede Kamer gestuurd. Minister Bruins voor Medische Zorg geeft aan het advies van de toekomstverkenner over te nemen.

Het advies van Bas Leerink komt er volgens het Reformatorisch Dagblad op neer dat aanbieders moeten inzetten op het verbeteren van het huidige aanbod. Hij stelt dat het huidige zorglandschap niet onder de maat is, maar noemt diverse uitdagingen voor Flevoland, zoals de groei van het aantal chronisch zieken en de vorming van spoedposten in Lelystad en Emmeloord.

Advies Bas Leerink

Het advies van Leerink sluit aan bij de visie van Jan Voorburg, voormalig bestuurder en tegenwoordig innovation officer van het St Jansdal, het ziekenhuis dat de IJsselmeerziekenhuizen deels heeft overgenomen. Voorburg ziet voor e-health in Flevoland veel kansen. “Een voorbeeld is het verder uitrollen van OZO verbindzorg. Dat is een digitaal platform voor patiënten, zorgverleners en mantelzorgers waar we in het ziekenhuis al intensief gebruik van maken.”

Ook wil Voorburg op korte termijn een verdere verbetering doorvoeren van patiëntportaal van het ziekenhuis. Na de overname van de IJsselmeerziekenhuizen door St Jansdal krijgt dit portaal met nieuwe aanwas te maken.

Langere termijn

Verdere plannen voor een koplopersrol van Flevoland is wat Jan Voorburg betreft iets voor de middellange termijn. “Voor nu focussen we ons vooral op de taken die we in Lelystad gaan uitvoeren in de diverse poli’s. Dat de SEH en acute verloskunde ontbreken, doet pijn in de omgeving. En die pijn neem je met plannen voor digitale zorgvernieuwing niet weg.”

Het eindadvies van Bas Leerink sluit niettemin aan bij een ontwikkeling waarop St Jansdal al langer inzet. Het ziekenhuis zet met het relatief dure elektronisch patiëntendossier van de Amerikaanse leverancier Epic en het platform ‘Digitale dokters’ volop in op e-innovatie.

“Omdat we kleiner zijn, kunnen we met digitale middelen slagvaardiger in een competitieve markt opereren dan loggere, grote fusieziekenhuizen. Patiënten zullen steeds vaker vragen om digitale ondersteuning. We geloven in e-health als katalysator voor patiënt empowerment.”

Vorig jaar ontving St Jansdal als tweede ziekenhuis in Nederland de Stage 7 EMRAM Award van HIMSS Analytics Europe. Dit is een accreditatie voor het hoogste level van digitale volwassenheid in de patiëntenzorg.

Reacties