E-health

Vertrouwen

Het liefst sta ik op de ruime balkons van mijn landhuis, met een glas wijn in de ene hand en een stuk houtskool in de andere....

Mijn altijd geïnteresseerde, en ook zeer beleefde, gasten nemen mijn lichte intoxicatie voor lief en laten zich graag meevoeren in de schets die ik opzet tegen de achtergrond van het zonovergoten, toch eeuwig besneeuwde, berglandschap. Een grandioos uitzicht op de verten dat mij, derhalve ook mijn publiek, inspireert tot het ontwaren van dat smalle pad naar een stip op de horizon, tot de tactische marsroute naar de verwerkelijking van de strategische visie op hoe de gezondheidszorg er straks uit gaat zien. Ondersteund door de nieuwste, anti-fragiele technologieën gaan we niet alleen onheil en ziekte verbannen, maar ook eeuwig besneeuwde gezondheid exponentieel produceren om zo de gehele zorg uiteindelijk overbodig maken, en – why not – onszelf ook, om tenslotte als nano-data-cloud een post-humaan Elysium binnen te zweven…

Vier trappen af

Voor het zover is moet ik, mij tussen de talrijke aanwezigen doorwringend, nog de vier trappen afdalen naar de kelders onder mijn chateau, waar het zicht op de staat van mijn fundering weliswaar enigszins verduisterd is maar toch nog zodanig dat mijn taxatie tot een onvertroebeld oordeel kan leiden. Ik kwam hier om mijn glas te vullen, maar wat ik zie baart eerder zorg dan dat het die onnodig maakt. Ik zie zaken waarvan ik dacht dat ze allang waren geïdentificeerd, gedetecteerd en gerepareerd. Ik zie ook de gevolgen daarvan. Enorme ICT-investeringen die voor patiënten weinig hebben opgeleverd, voor leveranciers des te meer. Systemen die zo ontworpen zijn dat ze juist niet met elkaar kunnen communiceren; verschillende standaarden om zorginformatie geforceerd uit te wisselen; professionals die binnen hun sector, en helemaal met andere silo’s, maar moeizaam digitaal communiceren; geenheid van taal. Issues rond transparantie, data-veiligheid en privacy. Een jaren slepende kwestie bovendien, waarover zelden iets vrolijks valt melden. Okay, er komt heus een Persoonlijke Gezondheids Omgeving aan, althans de afspraken daarover zijn nu wel rond. Geld genoeg ook, de markt beweegt. Jawel, er is wetgeving in de maak om veilige gegevensuitwisseling af te dwingen. Zeker, er wordt gewerkt aan centrale infrastructuren voor authenticatie náást het gedemoveerde LSP (Landelijk SchakelPunt). En inderdaad, we zouden als burger in een cross-border pilot nu inmiddels toch veilig bij de Duitse gezondheidszorg moeten kunnen aankloppen. Maar die nanowolk gaat nunca lukken zo.

Informatieberaad

Wapenfeiten in wording van het Informatieberaad, het door VWS geleide overlegorgaan dat alle deelbelangen ten behoeve van de publieke zaak moet verenigen met behulp van wortel of stok. Een duurzaam informatiestelsel in de zorg lijkt echter nog ver weg. Omdat de complexiteit eerder aan de menselijke dan aan de technische kant ligt, is de organisatorische uitdaging wel bijzonder groot. Minstens zo groot als de urgentie. En ja, standaardisatie, normalisatie, audits, accreditatie, certificatie … het zijn metrologische abstracties waar de meesten van ons niet meteen heel geëxalteerd van raken. Onterecht. Echt onterecht. Nu zal ik niet beweren dat het allemaal superopwindend is, maar hun belang kan bijna niet overschat worden. Zonder deze voorwaarden zijn alle visionaire vergezichten op de toekomst van de zorg tevergeefs en zelfs dwaas te noemen. Te belangrijk ook om aan alleen experts over te laten. Dat is niet alleen een Nederlands, maar ook een wereldwijde observatie. Om een en ander blijvend en betekenisvol in het collectief bewustzijn te verankeren is er jaarlijks een Dag.

9 juni Wereld Accreditatie Dag

Zo markeert 9 juni de Wereld Accreditatie Dag, in 2007 uitgeroepen door het International Accreditation Forum en de International Laboratory Accreditation Cooperation. Accreditatie gaat over het vertrouwen dat je kan hebben in de kwaliteit en veiligheid van diensten en producten voor consumenten, burgers, bedrijven. In sectoren als de bouw, energie, voeding, transport, en ook in de gezondheidszorg. Bijna elk land in Europa heeft een nationale accreditatie-organisatie. Bij ons is dat de Raad voor Accreditatie (RvA). Aangewezen door de overheid, maar als zelfstandig bestuursorgaan onafhankelijk en zonder winstbejag. Zijn taak is het beoordelen van conformiteitverklarende organisaties zoals medische laboratoria, inspectie-instellingen, verificatie-instellingen, certificatie-instellingen; organisaties die op hun beurt producten/diensten van anderen beoordelen. Via deskundig toezicht beoordeelt de Raad of zo’n organisatie competent is en accrediteert deze dan.  Daarmee zorgt men dat het vertrouwen ook gerechtvaardigd is. En uiteindelijk dat die bloeduitslagen van het laboratorium ook correct zijn. Onlangs nam Jan van der Poel afscheid als directeur van de RvA, na bijna 18 jaar nauwgezet en integer ploegen heeft hij dorre gronden ontgonnen. Een grote prestatie. Want ook al hebben we een Metrologiewet die voorschrijft dat er nationale standaarden moeten worden beheerd en ontwikkeld in het belang van handel en samenleving, het belang ervan spreekt weinig tot de verbeelding.

World Standards Day

Elk jaar op 14 oktober, is het World Standards Day. In ons land is NEN het instituut dat waar nodig normen laat ontwikkelen met technische afspraken over veiligheid en betrouwbaarheid van producten, diensten en processen; in feite over best practices. En internationale en Europese normen naar de Nederlandse situatie vertaalt. Die geven eveneens vertrouwen. Door alle sectoren en vakgebieden heen, inclusief zorg & welzijn. Daar gaat het bijvoorbeeld over veldnormen voor eHealth in de huiselijke omgeving (slimme zorg thuis), over veilig e-mailen, duurzaamheid en medische hulpmiddelen, informatiebeveiliging enzovoorts. Wederom: superrelevant. Over het vieren van dagen is kennelijk nog geen internationale standaard afgesproken gezien NEN op 11 oktober a.s. aandacht besteed aan World Standards Day met een grote conferentie over de energietransitie.

Vertrouwen

Afspraken, normen, standaarden: vertrouwen. Een onmisbare waarde voor innovatie en voor de uitdagingen van deze tijd. Over innovatie gesproken. Sinds het legendarische artikel van pionier Gunther Eysenbach over de definitie van eHealth, in de beginjaren van zijn blad JMIR, zijn we toch wel wat opgeschoten. ‘eHealth’ heeft een nieuwe, soms radicale, manier van denken mogelijk gemaakt over de inhoud en de wijze van zorgverlening, organisatie en coördinatie. We zijn er nog niet, maar een nieuwe vage definitie hebben we niet nodig.  Ook geen digitaal exceptionalisme. Wel vertrouwen. eHealth is Health. Digitale zorg is zorg. En moet daarom even veilig en goed, toegankelijk en betaalbaar zijn. Van ziekenhuis tot eigen huis. Van kelder tot balkon.

Hans C. Ossebaard werkt als adviseur Innovatie voor Zorginstituut Nederland. Daarnaast doceert hij aan de vakgroep Medische Informatica van Amsterdam University Medical Centers. Lees hier zijn vorige blog.

 

 

 

 

Reacties