ICT infrastructuur

VIPP voor de langdurige zorg in de maak

natali_mis / stock.adobe.com

Net als de zorg in de eerste lijn en de ziekenhuizen neemt de behoefte aan informatie-uitwisseling in de langdurige zorg toe. Nictiz onderzocht de kansen en mogelijke hindernissen van het programma InZicht. Dit is een eigen 'VIPP-programma' voor de care.

Niet alleen in de cure maar ook in de langdurige zorg klinkt de roep om eigen regie van de cliënt steeds luider. Hierbij hoort ook het kunnen inzien van de eigen gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld met behulp van een pgo.

Naast de cliënt krijgt ook de zorgprofessional in de langdurige zorg steeds meer te maken met zorgketens, netwerken en collega’s uit andere domeinen. Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren is informatie-uitwisseling van groot belang.

Dagelijkse praktijk

Dat is de achtergrond van het nieuwe programma InZicht. Dit programma heeft als doel de informatie-uitwisseling tussen zorgprofessional en cliënt in de caresector te verbeteren. Ook de informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals onderling is onderdeel van het programma.

InZicht is gericht op ouderen en gehandicapten die door een chronische beperking zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben. Nictiz noemt het programma in het rapport Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg “een VIPP-programma voor de caresector”.

Handmatig ingevuld

In de dagelijkse praktijk lopen cliënten en zorgprofessionals tegen diverse problemen aan, aldus het rapport. Een actueel en volledig overzicht van de zorggegevens ontbreekt bijvoorbeeld vaak. Gegevens moeten dikwijls handmatig worden ingevuld. Verder zijn er onder meer problemen bij de overdracht en is er sprake van verschillende taal- en classificatiesystemen.

“Door al deze problemen kan de cliënt moeilijk regie houden over de eigen gezondheid. En de zorgprofessional moet regelmatig op basis van gebrekkige informatie bepalen wat passende zorg is”, aldus het rapport.

InZicht op vijf niveaus

Om informatie-uitwisseling in de praktijk te kunnen realiseren, is een goed ingericht informatielandschap noodzakelijk. Binnen dit informatielandschap maakt interoperabiliteit het mogelijk om informatie uit te wisselen. Hierbij zijn afspraken op vijf verschillende niveaus noodzakelijk. Het gaat dan om organisatie, zorgproces, informatie, applicatie en IT-infrastructuur.

Op organisatieniveau worden in de langdurige zorg voornamelijk werkafspraken en samenwerkingsovereenkomsten gemaakt. Het zorgproces wordt mede ingevuld door richtlijnen, zorgstandaarden en kwaliteitskaders. Het niveau van informatie voorziet in informatiestandaarden en afspraken omtrent het gebruik van taal en classificaties (bijvoorbeeld SNOMED CT).

Op het gebied van applicaties spelen ECD’s, portalen en PGO’s een rol. Daarnaast kenmerkt de langdurige zorg zich door het gebruik van meerdere infrastructuren om informatie uit te wisselen (bijvoorbeeld ZorgMail, POINT en leverancierspecifieke infrastructuren).

Subsidieregeling VWS

Inmiddels is het ministerie van VWS bezig met een subsidieregeling voor InZicht. Voor het opstellen van de regeling werkt VWS samen met ActiZ, VGN, V&VN en Nictiz. Vanaf november 2018 wordt in proeftuinen onderzocht wat mogelijk is en wat er nodig is om de uitwisseling tussen ECD’s en PGO’s mogelijk te maken. Het streven van VWS is de regeling in november 2019 open te stellen voor deelname. Er is 90 miljoen euro beschikbaar, te verdelen over de VVT en de GHZ, over drie jaar.

Reacties