Medische Technologie

Virtual reality helpt mensen met autisme van fobie af

© leungchopan / stock.adobe.com

De combinatie van cognitieve gedragstherapie met confrontatie met angstprikkels in een virtual reality omgeving, kan mensen met autisme en een fobie met hun angsten leren omgaan. Dat blijkt uit onderzoeken bij kinderen en volwassenen.

Acht van de negen kinderen met autisme en een fobie hadden aanmerkelijk minder last van hun fobie nadat ze vier keer met de therapeut in een zogenoemde Blue Room met Virtual Reality doorbrachten. Het effect was een jaar na het bezoek aan de VR-room nog merkbaar. In een tweede onderzoek kregen 32 kinderen met autisme en fobie een VR-behandeling. Ongeveer de helft van hen had baat bij de behandeling.

Vanwege het succes bij kinderen, onderzocht Morag Masey de aanpak ook bij volwassenen met autisme en een angststoornis. Masey is onderzoeker bij het Institute of Neuroscience van Newcastle University, Het onderzoek verscheen in Autism in Adulthood.

Steeds indringender

Acht volwassenen kregen voor het onderzoek van Masey eerst een psycho-educatie sessie. Daarna verbleven ze met de therapeut vier keer twintig minuten in de VR-room in een omgeving die was aangepast aan de situatie die hen beangstigde. De therapeut bracht hen steeds indringender in aanraking met de angststimulus. Vervolgens ging hij met de patiënt de echte wereld in.

Alle deelnemers rondden de behandelcyclus af. Na zes maanden konden ze beter met hun fobie omgaan. Bij vijf van de acht deelnemers was het gedrag in beangstigende situaties sterk verbeterd of zelfs genormaliseerd. Hun angst bedroeg nog maar 1-2 punten op een schaal van 9.

Een deelnemer van twintig jaar oud was bang voor het openen van deuren, vooral als deze geen ramen hadden. Zijn angst beheerste hem zo, dat hij zijn studie had afgebroken. Bij de VR-behandeling liep hij eerst met de therapeut door steeds meer steeds zwaardere deuren. Daarna deed hij dat ook zonder therapeut. Na de behandeling durfde hij in de echte wereld alle deuren te openen. Ook ging hij zonder begeleiding sporten en hervatte hij zijn studie aan de universiteit.

Blue Room

In de VR-omgeving van de Blue Room wordt op het plafond en de muren een ononderbroken beeld geprojecteerd. De therapeut begeleidt de deelnemer door de scene. Iedere deelnemer komt terecht in een omgeving waar hij met zijn eigen angstprikkel wordt geconfronteerd.

De therapeut voert de blootstelling aan de prikkel geleidelijk op, totdat de deelnemer in situaties komt die hem in het dagelijks leven hinderen. De therapeut helpt hem om angstmanagementstrategieën te gebruiken om zijn angst te beheersen en de situatie niet langer te ontlopen.

Reacties