Medische Technologie

3D-beeld succesvol bij nierkanker

© peterschreiber.media / stock.adobe.com

Virtuele 3D-modellen van de nier zijn een goed hulpmiddel bij beslissingen over de operatie van patiënten met nierkanker. Onderzoek maakt duidelijk dat dit beter werkt dan de gebruikelijke methoden.

Chirurgen denken dat virtuele 3D-modellen van de anatomie van de nier een goed hulpmiddel zijn bij beslissingen over de operatie van patiënten met nierkanker. Artsen die meededen aan een onderzoek vonden dat deze techniek de anatomie van de nier beter in beeld bracht dan de gebruikelijke volume-rendered imaging. Ze veranderden bij een op de vijf patiënten hun plannen voor de wijze van opereren.

Beperkingen bestaande methoden

Chirurgen maken momenteel bij hun besluitvorming over nierkankeroperaties gebruik van de volume-rendered image (VRI)-methode. Deze beeldvormende techniek heeft een aantal beperkingen. Ze geeft alleen relevante informatie als het contrast tussen de weefsels groot is.

Bovendien kan de methode slechts op een CT-beeld worden toegepast. Daardoor zijn afstands-, oppervlakte- en volumemetingen niet mogelijk. Tot slot geeft de methode onvoldoende zicht op de ligging van de tumor ten opzichte van bloedvaten en het uitscheidingssysteem van de nier.

Virtueel 3D-model

Een virtueel 3D-model van de nier op basis van image segmentation  kan deze beperkingen wegnemen. Deze methode heeft ook praktische voordelen. Een virtueel 3D-model kan je bekijken op een laptop of smartphone. De beelden kun je wereldwijd met collega’s delen, waardoor consultatie eenvoudiger verloopt. Bovendien kan de beeldbeoordelaar interactief handelen door bijvoorbeeld alleen bepaalde anatomische structuren in beeld te brengen, of markeringen aan te brengen.

Beslissen over operatie

Onderzoekers van de School of Biomedical Engineering and Imaging Sciences, van Kings College in Londen, lieten 25 chirurgen bij 5 patiënten met nierkanker met beide beeldvormende technieken beslissingen nemen over de operatie. Het gaat om een onderzoek achteraf, de patiënten waren al behandeld.

Van 3 naar 5

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery. De chirurgen vonden dat het virtuele 3D-model de anatomie van de nier duidelijker in beeld bracht. Hun score voor de helderheid van de beelden was 3 (op een schaal van 1 tot 5) voor de VRI-methode en 5 voor de virtuele 3D-techniek. Bij 20 procent van de beoordelingen maakten artsen met het virtuele 3D-model een andere operatieplannen. Daarbij hadden ze meer vertrouwen in hun beslissing.

Volgens het onderzoek is de virtuele 3D-techniek geschikter voor de operatieplanning dan de VRI-methode. De methode is beter bruikbaar voor het multidisciplinair overleg, de operatieplanning en de geleiding van de arts tijdens de operatie. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of het resultaat van de nierkankeroperaties ook verbetert.

 

Reacties