Big data en kunstmatige intelligentie

Virtuele verpleegkundige Molly wordt doorontwikkeld tot cardioloog

Virtueel verpleegkundige Molly begeleidt sinds twee jaar patiënten met hartfalen van het Maastricht UMC+. Volgens planning gaat ze ook zelfstandig medicatie voorschrijven en behandeladvies geven aan patiënten met hartfalen.

Patiënten kunnen zichzelf dan in de gaten houden met de digitale dokter Molly als achterwacht en alleen nog een ‘echte’ dokter zien bij de intake of in situaties die voor Molly te complex zijn.

Dat zegt cardioloog Hans-Peter Brunner-La Rocca van het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+. Hij is projectleider van een internationaal consortium dat 4,5 miljoen euro aan Europese subsidies kan besteden om Molly uiterlijk over drie jaar om te vormen tot een zelfstandig functionerende virtuele arts.

Het Maastrichtse ziekenhuis werkt hiervoor samen met de academische ziekenhuizen van Aken, Belfast en Dublin. Ook nemen deel ict-ontwikkelaars, gamedesigners, en organisaties voor hartfalenpatiënten uit binnen- en buitenland.

Webapplicatie Molly

Als virtueel verpleegkundige is Molly al in de Maastrichtse hartfalenzorg verankerd via een webapplicatie waarop inmiddels tweehonderd patiënten kunnen inloggen. Molly stimuleert hen om via een tablet of smartphone dagelijks gewicht en bloeddruk te controleren en de data door te sturen naar het ziekenhuis. Via een spraakmodule geeftMolly ook adviezen.

Om de patiënt te leren omgaan met hartfalen, gebruikt het ziekenhuis voor Molly een kennismodule uit MijnHartfalen van de Limburgse ict-ontwikkelaar Sananet. De hartfalen-verpleegkundige in het ziekenhuis kijkt mee en reageert op actuele symptomen en klachten om verergering te voorkomen.

‘Het aantal ziekenhuisbezoeken is verminderd. En patiënten voelen zich door de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie op hun gemak’, concludeert Brunner-La Rocca. ‘In de pilotfase zijn ook technische kinderziektes verholpen. Zo hebben we er een gebrekkige verbinding tussen bluetooth en de weegschaal uitgehaald. De weegschaal is belangrijk. Als de patiënt vaststelt dat zijn gewicht toeneemt, houdt hij vocht vast en moet hij plaspillen nemen.’

Vage symptomen

Hartfalen begint vaak zonder dat mensen er direct hinder van ondervinden. Vage symptomen, waar meestal geen of weinig aandacht voor is. Brunner-La Rocca: ‘De overlevingskans bij hartfalen is de afgelopen twintig jaar sterk verbeterd. Maar nog altijd is de prognose van hartfalen slechter dan de meeste vormen van kanker. Het zou geweldig zijn als we eerder kunnen ingrijpen doordat Molly in staat is vroegtijdig de diagnose hartfalen te geven en kan voorspellen hoe het ziektebeeld zich verder zal ontwikkelen. Ben je er vroeg bij om een diagnose te stellen, dan kun je logischerwijs ook meer winst boeken. Zowel in de behandeling als met de kwaliteit van leven van de patiënt.’

De nieuwe versie van de virtuele verpleegkundige die het Europese consortium ontwikkelt, moet dan meer kunnen. zaken zoals diagnoses stellen en medicatie honderd procent veilig voorschrijven. ‘Alles draait nu om de ontwikkeling van slimme algoritmen. Deze moeten artsen kunnen vertellen wanneer ze wel en juist niet iets moeten doen. We willen interventies voorkomen die onnodig blijken te zijn, maar waar patiënten wel onrustig van worden.’

Naar de zijlijn?

Zal een dokterende en zelflerende Molly het werk van de cardioloog naar de zijlijn drukken? Nee, integendeel, verwacht Brunner-La Rocca. ‘Onze poli heeft tussen de 1000 en 1500 patiënten met hartfalen. Omgerekend is dat 5000 tot 6000 consulten per jaar. We zien bovendien steeds meer mensen met chronische ziekten. Ik verwacht dat in 2019 Molly ruim 500 patiënten heeft overgenomen. In 2021 is Molly dusdanig getraind dat ze ook de effecten van medicatie bij verschillende aandoeningen kan onderscheiden. Dat is belangrijk omdat je geen goede medische beslissingen kunt nemen als je de patiënt niet in zijn geheel in ogenschouw neemt. Uiteindelijk gaat het erom de gezondheidszorg als geheel efficiënter te maken.’

Als Molly over chronische ziekten geïntegreerd kan denken en adviseren, heeft de cardioloog meer tijd om andere, en nieuwe patiënten goed te woord te staan, hoopt Brunner-La Rocca. ‘Nu heb ik vaak te weinig tijd. Met steeds minder verpleegkundigen moeten we steeds meer patiënten zien. Meer zelfzorg door digitalisering is de enige fundamentele oplossing. We moeten doorgaan met de druk op ziekenhuizen te verminderen. Anders kunnen we niet meer de kwaliteit leveren die patiënten mogen verwachten. En de zorg wordt dan ook vrijwel onbetaalbaar.’

 

Loek Kusiak

 

Reacties