E-health

Vliegwiel voor opschaling van e-health en zorg op afstand

natali_mis / stock.adobe.com

Met e-health is een wereld te winnen. Maar niet als het zo traag gaat als nu, vindt de Vliegwiel Coalitie. Die wil twee innovatie-arrangementen aanjagen.

‘Noem het nieuwerwetse zorg waar de patiënt de vruchten van de digitale mogelijkheden plukt en niet meer om de haverklap naar het ziekenhuis moet.’ Zo omschrijft voorzitter Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie Nederland haar initiatief. Het gaat erom met een aantal partijen de opschaling van zorg op afstand landelijk een boost te geven. Deze partijen zijn verenigd in een zogeheten Vliegwiel Coalitie.

Voor 2018 mikt de Vliegwiel Coalitie op de invoering van één e-healthtoepassing voor de ziekenhuiszorg en één voor de overige zorgaanbieders. ‘Denk bijvoorbeeld aan telemonitoring voor aandoening X of het bieden van zorg op afstand voor patiëntengroep Y,’ aldus Veldman. ‘Als in eerste aanleg 20 tot 25 ziekenhuizen en instellingen mee willen doen met een initiatief, ben ik tevreden.’

Afwachten moe

Veldman is het afwachten moe. ‘Er zijn veel leuke, innovatieve uitvindingen, maar ze komen niet verder dan een paar instellingen. Dat willen we opschalen. Dus geen nieuwe dingen uitvinden, maar dat wat er al is aan e-health en aanwijsbaar effect heeft, verder brengen.

Veldman merkt bij e-health ook dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars te veel naar elkaar kijken. ‘Of men wijst naar de patiënt die er niet om zou vragen, of naar de NZa die niet mee wil werken. Zo bereiken we niets. Terwijl nu al ruim 60 procent van de patiënten om digitale tools vraagt als vervanging van de huidige zorgverlening. Dit weten wij uit eigen onderzoek.’

Andere financiering

De Vliegwiel Coalitie wil dat zorgaanbieders en verzekeraars in een ‘innovatie-arrangement’ afspraken maken over nieuwe vormen van financiering. ‘Afspraken’, legt Veldman uit, ‘over hoe zij een specifiek deel van bestaande zorg omzetten in nieuwerwetse zorg en daarbij rekening houden met het ingewikkelde veranderproces bij zorgaanbieders. We moeten drempels opruimen als we triple-aim-uitkomsten willen realiseren. Ofwel betere kwaliteit van zorg en gezondheid dankzij digitale ondersteuning en minder zorgkosten.’

Reacties