ICT infrastructuur

Voorkom administratieve druk met behulp van digitale platformen in de zorg

Na jaren in de zorg te hebben gewerkt, eerst als zorgprofessional en daarna als zorgmanager in de care, kwam ik terecht in de wondere wereld van ICT in de zorg.

En waar het lijkt alsof het begrip concullega in de zorg uitgevonden is, hoe anders gaat het in de wereld van de e-healthleveranciers. Deze gaan veel afstandelijker om met concurrenten. Deze afstandelijkheid heeft een belangrijk gevolg voor het werken met e-healthsystemen door zorgaanbieders. Want door de afstandelijkheid is koppelen tussen de verschillende digitale systemen een ding. Technisch gezien kan er bijna altijd wel gekoppeld worden. Elke noemenswaardige e-healthontwikkelaar heeft een application programming interface (API) wat communicatie tussen de verschillende systemen mogelijk maakt. Zo niet, dan kan het ontwikkeld worden.

Bij het koppelen gaat het dus niet om technische mogelijkheden, maar om de wil van de individuen achter de digitale systemen. Deze wil is gerelateerd aan de belangen die verschillende individuen,
e-healthleveranciers en zorgaanbieders hebben en de doelen die nagestreefd worden. En deze belangen liggen niet altijd dusdanig in lijn, dat zorgaanbieders werken met een mooi geïntegreerd softwareaanbod dat past bij de typische zorgprocessen van een specifieke zorgaanbieder.

Versplinterd e-healthaanbod

Door het aanbieden van verschillende e-healthsystemen is er een versplinterd aanbod voor zorgaanbieders ontstaan. Een aanbod dat in de praktijk vaak naast elkaar moet worden gebruikt in plaats van dat e-healthsystemen met elkaar communiceren. Hoe vaak zijn specifieke zorg gerelateerde e-healthsystemen mogelijk, maar dan naast het door de zorgaanbieder gebruikte elektronisch cliënten dossier? Met als gevolg extra of dubbele administratieve handelingen, extra administratiedruk, frustratie bij zorgprofessional en de vraag of deze frustratie opweegt ten op zichtte van doorgaan zoals men deed. Het is dan ook niet zo raar dat zorgprofessionals vanzelf sabotagestrategieën ontwikkelen om de implementatie van nieuwe digitale oplossingen te dwarsbomen. Niets menselijks is ons vreemd, ook niet in de zorg.

Voor zorgaanbieders en het implementatieproces zou het een uitkomst zijn als het versplinterde aanbod van e-healthsystemen samenkomt, oneindig met elkaar koppelt en als een geheel, of op zijn minst op één plek, gepresenteerd wordt aan de zorgprofessionals. Niet twee keer hetzelfde invullen, maar één keer.

Idealistisch? Jazeker, en een goed uitgangspunt om vanuit te werken. Maar hoe breng je een versplinterd e-healthaanbod samen, faciliteer je samenwerking tussen e-healthleveranciers en hoe integreer je verschillende e-healthsystemen ten behoeve van het leveren van de juiste zorg op de juiste plek?

Digitale platforms

Een mogelijke oplossing ligt in digitale platforms in de zorg.Digitale platforms zijn een snel opgekomen en bepalend fenomeen in onze maatschappij. Zowel in het bedrijfsleven als daarbuiten hebben we er mee te maken en er zitten nieuwe succesvolle businessmodellen achter. Denk bijvoorbeeld aan Uber, Airbnb of de Nederlandse Martkplaats.nl. Deze businessmodellen zijn mede gericht op het beheer en gebruik van data en worden onder andere gebruikt voor het verbeteren van klantervaring en het leveren van een subliem aansluitende dienst of product.

Een snelle Google search geeft een mooi beeld van de definitie voor een digitaal platform. De Kamer van Koophandel brengt de accentverschillen mooi samen en noemt het “een online marktplaats waar gebruikers (vraag) en leveranciers (aanbod) elkaar rondom een geïntegreerd pakket van producten en diensten treffen.” Vertaal dit naar zorgaanbieders (vraag) en e-healthleveranciers (aanbod) en je hebt een plek waar een versplinterd aanbod van e-healthoplossingen samenkomt, wordt geïntegreerd en waar samenwerken noodzakelijk is.

Platform ontwikkelaars

Als ik denk aan digitale platforms in de zorg, dan denk ik aan partijen met een totaaloplossing binnen een eigen softwareomgeving die meer in zich heeft dan alleen een EPD. Bijvoorbeeld in combinatie met een eigen ontwikkelde of onder eigen naam uitgebrachte financiële administratie, personeelsadministratie of declaratie programma. Het aanbod is daarbij generalistisch opgezet voor gebruik van een grote groep.

Voor kleinere taakspecifieke e-healthsystemen is het vaak lastig om te koppelen met de digitale systemen van een aantal van deze partijen. Dus wordt de e-healthtoepassing ernaast ontwikkeld. En dat terwijl de koppeling broodnodig is. Juist de integratie van de verschillende software en verbinding tussen de alle betrokken partijen is een meerwaarde voor de zorgaanbieders die het moeten gebruiken.

Integratie naar plezier

Zolang de integratie van verschillende e-healthsystemen niet of minimaal plaats vindt, zullen zorgaanbieders voorzichtig zijn met het aanschaffen daarvan. Iedereen snapt dat administratieve drukverhoging een averechts effect heeft op de efficiëntie en zeker op het plezier van de zorgprofessional in zijn of haar werk. Gezien het hoge percentage uitval van zorgprofessionals door overspannenheid en burn out klachten, is dit een belangrijke kwestie. Minder plezier in het werk kan voor sommigen funest zijn. Laten we er dus in ieder geval samen voor zorgen dat het werken met e-healthsystemen bijdraagt aan werken met plezier en niet het plezier uit het werk te haalt. Idealistisch en een mooi uitgangspunt om mee te werken.

Marco Seldentuis MSc. is ledenadviseur van de VvAA. Hij heeft in verschillende zorgbranches ervaringen opgedaan als behandelaar, met verschillende managementrollen en werk als consultant. Hij ondersteunt zorgaanbieders bij praktijkvoering, innovaties en digitalisering en VvAA’s interne bedrijfsontwikkeling gericht op het ondersteunen van haar leden op het digitale vlak. Lees hier een eerdere blog van Marco op Qruxx tech. 

Reacties