ICT infrastructuur

VWS zet in op digitalisering geboortezorg

© damircudic / Getty Images / iStock

Het programma Babyconnect krijgt 15 miljoen euro van het ministerie van VWS. Het doel van het programma is een naadloze overdracht van informatie tussen professionals in de geboortezorg.

Volgens het ministerie van VWS, dat 15 miljoen euro subsidie beschikbaar stelt voor Babyconnect, is digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg momenteel slechts in beperkte mate mogelijk. Dit omdat de elektronische systemen onvoldoende op elkaar aansluiten. Het gevolg is dat zorgverleners vaak gegevens overtypen en informatie mondeling doorgeven, wat de kans op medische fouten vergroot.

Babyconnect moet hier dus een einde aan maken. Het programma is bedoeld voor de volledige zorg voor moeder en kinderen rond de zwangerschap en geboorte. Dit geldt voor de zorg van gynaecologen en verloskundigen, maar betreft ook de samenwerking tussen en de overdracht naar andere zorgverleners, zoals professionals in de de jeugdgezondheidszorg, de kinderarts en de huisarts.

Wettelijke verplichting

Het probleem van de gebrekkige uitwisseling van medische gegevens speelt breder dan alleen in de geboortezorg. Dit was voor minister Bruins eerder dit jaar reden om deze uitwisseling op termijn verplicht te stellen.

‘Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorgprofessionals onderling is nodig voor goede kwaliteit van zorg,’ zei Bruins hierover in de Tweede Kamer. ‘Hierdoor worden vermijdbare fouten gemaakt, moeten mensen steeds weer opnieuw hun verhaal vertellen en worden onderzoeken onnodig herhaald.’

Geboortezorg koploper

Het ministerie van VWS wil bij de uitwisseling van medische gegevens de in de loop van de jaren verloren gegane regierol weer naar zich toetrekken. De wens daarvoor is de afgelopen jaren uitgesproken door zorgverleners, patiëntenorganisaties en politici.

De geboortezorg is hierbij koploper om een aantal redenen. Ten eerste heeft deze vorm van zorg een beperkte omvang, maar is wel alle denkbare complexiteit aanwezig die ook andere zorgsectoren kennen. Daarnaast is de geboortezorg één van de voorlopers wat betreft het maken van afspraken over digitalisering. In de afgelopen jaren zijn onder meer eenheid van taal en diverse regionale initiatieven tot stand gebracht.

Babyconnect: praktische ondersteuning

Het programma Babyconnect is gericht op ict-aanpassingen en praktische ondersteuning van het gebruik daarvan. Maar ook het verbeteren van de kennis van zorgverleners over digitale informatie-uitwisseling is een aandachtspunt. De subsidieregeling bestaat uit projectsubsidies aan regionale partnerschappen. Dit zijn samenwerkingsverbanden die bestaan uit ten minste drie Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) en/of Integrale Geboortezorgorganisaties (IGO’s). Een voorwaarde voor toekenning van subsidie is ook dat de GGD of andere aanbieders van jeugdgezondheidszorg betrokken zijn bij samenwerking.

Toetsing resultaten

Per VSV is een bedrag van maximaal €88.200 beschikbaar. De subsidieregeling loop tot 31 december 2022. De behaalde resultaten worden door VWS getoetst aan uitkomstdoelen op het gebied van onder meer medicatieveiligheid, digitale overdracht en eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik.

Reacties