E-health

Waarom verpleegkundigen onmisbaar zijn bij zorginnovatie

© Tashi-Delek / Getty Images / iStock

De krapte op de arbeidsmarkt maakt het extra noodzakelijk dat verpleegkundigen en verzorgenden meer bij innovatie en ict worden betrokken. Dat zegt verpleegkundige Jeroen Windhorst, voorzitter van het landelijke CNIO-netwerk.

Jeroen Windhorst spreekt binnenkort over dit thema tijdens het zorg-ict congres HIMSS Europe. “Veel verpleegkundigen en verzorgen verlaten de zorg,” zegt hij. “Goedbedoelde maar weinig effectieve inspanningen op het gebied van nieuwe technologie dragen daar niet bij. Technologie dient echt ondersteunend te worden aan de zorgverlener. Dat helpt niet alleen de zorgverlener, ook de patiënt ontvangt daardoor betere zorg.’

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn met 300.000 collega’s de grootste beroepsgroep in de zorg, vervolgt Jeroen Windhorst. “En ook daarom moeten zij vanaf de start bij de ontwikkeling van nieuwe technologie worden betrokken. Maar dat wordt van twee kanten wel eens vergeten. Zowel door het management als door de beroepsbeoefenaars zelf.’

Rol CNIO

Een en andere focus is dan van belang. En de CNIO (Chief Nursing Information Officer) kan daarin een belangrijke rol spelen. “Een CNIO is immers de spil tussen ict’ers, verpleegkundigen en bestuurders. Als het goed is begrijpt hij of zij al deze drie groepen en brengt ze bijeen.”

Als voorzitter van het landelijke CNIO-netwerk vindt Windhorst dat nieuwe e-healthoplossingen veel meer in co-design moeten worden ontworpen met zorgverleners en IT specialisten. Gelukkig ziet hij op dit vlak de laatste tijd iets veranderen. “Steeds meer bestuurders en verpleegkundigen realiseren zich dat het anders moet. Sommige vernieuwingen, zoals apps waarop je je gegevens direct kunt invoeren in het epd, maken het leven echt makkelijker. Die kant moeten we verder op. Dat bewustzijn neemt toe, en op de HIMSS proberen we dat verder uit te dragen.’

CNIO Christine Aberson

Deze zelfde boodschap werd eerder uitgedragen door Christine Aberson, CNIO van de Noord-West Ziekenhuisgroep. “Mijn belangrijkste boodschap is dat zorgprofessionals direct bij innovatie moeten worden betrokken,” zei ze als lid van de Nederlandse delegatie van de HIMSS19, de eerdere editie van de beurs beurs in Orlando, Florida. “Alleen dan kunnen de vernieuwingen efficiënt worden toegepast aan het bed. We moeten continu werken aan de verbinding tussen zorg en ict. Samen kijken naar de processen. Anders werkt het niet.”

Een voorbeeld dat Christine Aberson aandroeg zijn de wearables die patiënten mee naar huis krijgen bij ontslag uit het ziekenhuis, die zaken als ademhaling en bloeddruk permanent meten. “Een prachtige vinding, maar je moet er wel goed mee omgaan. Om te beginnen kan zo’n wearable schijnzekerheid bieden. De patiënt heeft het gevoel dat hij of zij permanent in de gaten wordt gehouden, maar is dat ook zo? Dat moet je wel regelen. Anders verandert er iets in zijn conditie dat ongunstige gevolgen kan hebben, maar wordt er niet ingrepen. Dan ben je nog verder van huis.”

Wearables en vals alarm

Lastig bij de wearables is ook het aantal malen dat er vals alarm wordt geslagen. “Als er een verhoogde ademhaling wordt geregistreerd, krijgt de verpleegkundige als het goed is een signaal. Daar moet ze dan op reageren. Als dat telkens een vals alarm blijkt te zijn, dan neemt de werkdruk natuurlijk enorm toe.”

Wearables zijn dus heel goed, maar je moet er zo mee omgaan dat je de veiligheid en de werkdruk niet in gevaar brengt. “Daar moet je over praten met elkaar. Een CNIO, die doelgroep kent maar ook begrijpt hoe ict en ict’ers werken, kan daarbij een belangrijke rol spelen.”

Reacties