ICT infrastructuur

‘We willen een kwart van de consulten digitaal afnemen’

© Andrey Popov / stock.adobe.com

Huisartsen en andere zorgverleners in de regio Eindhoven bundelen hun ict-infrastructuur. Digitalisering als remedie tegen personele schaarste, groeiende werkdruk en om continuïteit van zorg te garanderen.

“De stijgende werkdruk onder onze huisartsen en krapte op de arbeidsmarkt laten ons geen alternatief voor e-health. De mismatch tussen vraag en aanbod van personeel is zeer problematisch. We moeten eraan wennen voor langere tijd veel vacatures niet ingevuld te krijgen. Dus zeggen we tegen artsen: bereid je voor op digitalisering van de zorg in plaats van wachten tot het water je aan de lippen staat. Niet meedoen is geen optie.”

Dat zegt Pascale Voermans, bestuurder van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE). Een deel van de stijgende zorgvraag wil SGE afhandelen met thuismonitoring met digitale apparaten en online spreekuren. “Patiënten kunnen nu al online lab-uitslagen inzien. Persoonlijke consulten voor niet al te ernstige klachten vervangen we door digitale consulten. In 2023 willen we 25 procent van de eenvoudige klachten door de huisarts digitaal laten afhandelen en gegevens als bloeddrukmetingen digitaal met de patiënt laten delen.”

Voordelen belichten

Ook ‘De Ondernemende Huisarts’ (DOH), die met zeventien groepspraktijken en 56 huisartsen ruim 130.000 patiënten in de regio Eindhoven bedient, zit middenin de omslag van face-to-face contact tussen arts en patiënt naar digitale consulten.

Ellen Huijbers, medisch directeur van DOH en huisarts te Geldrop: “Met e-health willen we het hoofd bieden aan de toenemende zorgvraag. Daarnaast willen we iets doen aan de hoge arbeidsbelasting van huisartsen, waarvan sommigen al met een burn-out kampen. Was er tot voor kort één arts of een andere zorgverlener op zeven patiënten nodig, de komende jaren gaan we zelfs naar één zorgverlener op vier patiënten.”

Twee derde van de huisartsen vindt de werkdruk te hoog, bleek vorig jaar uit onderzoek van de LHV. Maar liefst 65 procent van alle huisartsen krijgt de werkzaamheden niet af in de reguliere werktijd. Nu al hebben Huijbers en collega-huisartsen bij ziekte van een assistente niet altijd vervanging. En dan moet de behandelkamer dicht.

“Dat mag niet gebeuren. We moeten de voordelen van digitale zorg dus sterk promoten bij patiënten en de professionals in de groepspraktijken. Door in de regio te kiezen voor één Huis Informatie Systeem (HIS) is een nieuwe stap gezet om digitalisering van de zorg op de rails te zetten.”

Overstap DHO en SGE

Zorgverzekeraars CZ en VGZ betaalden mee aan de kosten voor de transitie naar het nieuwe HIS van leverancier Medicom. Met de overstap van de DOH- en de SGE-praktijken is een belangrijke stap gezet naar betere uitwisseling. Naar verwachting is nog dit jaar 90 procent van de huisartsen in de regio Eindhoven aangesloten op het gemeenschappelijke HIS.

“Dat maakt koppelingen met e- health-oplossingen en informatie-uitwisseling tussen alle organisaties van zorgverleners en mantelzorgers aanmerkelijk gemakkelijker”, stelt Voermans. “Doordat zorgaanbieders met elkaar verbonden zijn, komt patiënten-informatie terug in het bronsysteem van de huisarts. Zijn dossier blijft compleet. Een ander voordeel van één regionale ict-infrastructuur is dat de patiënten maar één keer toestemming hoeven te geven voor inzage in hun dossier.”

“Omdat zorgaanbieders in hetzelfde HIS werken, kunnen we de zorgprogramma’s voor ouderen, ggz-cliënten en kind- en jeugdzorg sneller afstemmen, verdelen en dubbel werk voorkomen,” vult Huijbers aan. “Dit herontwerp van zorgprocessen bestaat uit een mix van groepsaanbod, digitaal aanbod en persoonlijk contact. Waarbij technologie helpt om mensen weg te houden van zwaardere zorg en er eerlijk en zinnig wordt omgegaan met premiegeld.”

Chronische aandoeningen

Het aandeel patiënten met chronische aandoeningen in de regio Eindhoven groeit intussen met 3,5 procent per jaar. Chronische patiënten die onvoldoende zelfredzaam zijn en professionele zorg nodig hebben, kunnen in de toekomst niet altijd meer rekenen op handen aan het bed.

Voermans: “Zorg op afstand met arbeidsbesparende technologieën zal onontkoombaar zijn. Daarbij ben ik ook hoopvol over de effecten. Pilots met patiënten van SGE met thuismonitoring van hartfalen en diabetes tonen aan dat patiënten boven verwachting snel met de meetinstrumenten thuis kunnen werken. Ze vonden het dagelijks meten geen belasting. Een app stimuleerde de patiënten meer te bewegen. De praktijkondersteuner keek op afstand mee en kon de patiënt coachen.”

DOH heeft met apothekers in de regio een overeenkomst zodat de patiënt voordelig een bloeddrukmeter kan inkopen. “Ook zijn deze meters in de praktijk voor patiënten beschikbaar voor bruikleen”, vertelt Huijbers. “Hiermee kan de patiënt eens per drie maanden gedurende enkele dagen zelf zijn bloeddrukwaarden meten. Indien nodig kan hij of zij vervolgens zijn leefstijl aanpassen. Patiënten met diabetes stimuleren we ook om zelf glucosemetingen te doen en meer werk te maken van zelfzorg.”

Snel contact

Eerstelijnszorg en de vier ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant ontmoeten elkaar rondom hartzorg in een stuurgroep hart- en vaatziekten die onderdeel is van het Nederlands Hart Netwerk (NHN). Dit is een samenwerkingsverband tussen zorgprofessionals van de eerste, tweede en derde lijn.

Pascale Voermans, die lid is van de stuurgroep: “Het NHN bekijkt onder meer welke innovatieve vormen van (zelf)zorg geïmplementeerd kunnen worden. Tussen de huisartsenorganisaties en de cardiologen van de ziekenhuizen zijn afspraken gemaakt over transmurale zorgpaden. Door te werken volgens de methode van value based healthcare is er snel contact tussen huisarts en specialist. Ook wordt de kwetsbare patiënt niet langer van de ene naar de andere spreekkamer gestuurd.”

Lees het hele artikel in Zorgvisie ICT Magazine.

Reacties