‘Wij leveren een abonnement op de toekomst’

Een nieuwe kijk op zorglogistiek. Dat belooft Massimo Rizzo, de oprichter van epd-leverancier Timeff. ‘Bij sommige klanten brachten we het aantal fte’s op de administratie terug van 10 naar 3.’

Hij is oorspronkelijk afkomstig uit de wereld van de logistiek, en dat geeft Massimo Rizzo, oprichter en ceo van epd-leverancier Timeff, een heel eigen kijk op de zorg. ‘Wij kijken in de eerste plaats naar processen en hoe die efficiënter kunnen. Daar valt veel winst te behalen. Niet alleen financieel maar ook wat betreft de bezetting. Wij hebben zbc’s als klant die dankzij onze epd-oplossing Emma het aantal fte’s op de afdeling administratie kunnen terugbrengen van 10 naar 3. Al dat geld en die menskracht kun je dan gebruiken voor het leveren van betere zorg.’

Speciale algoritmes

Dit alles is mogelijk dankzij speciaal ontwikkelde algoritmes. En de inzet van artificial intelligence maakt meer mogelijk. Voorspellen bijvoorbeeld of patiënten al dan niet komen opdagen voor een afspraak. ‘We hebben daar met Emma een grote nauwkeurigheid in bereikt,’ vertelt Rizzo. ‘Het aantal no shows neemt daardoor in hoge mate af. Dat is iets waar we zelf trots op zijn en waar onze klanten heel tevreden over zijn.’

Dit alles heeft dus te maken met een andere kijk op processen. ‘In de zorg is het gebruikelijk om schematisch te werken. Stel: een patiënt wil een afspraak maken. De assistente op de poli kijkt in de agenda van de dokter en ziet dat hij of zij over drie weken een gaatje heeft om tien over drie. Dat is het dan. Er wordt niet gekeken of het de patiënt goed uitkomt.’

Slimme software

Met behulp van slimme software kan dat allemaal veel beter. ‘Er wordt dan een moment gekozen waarvan je kunt voorspellen dat het bijvoorbeeld voor de patiënt beter uitkomt.’

De consultants van Timeff zijn opgeleid in deze manier van denken, aldus Rizzo. ‘Ze zijn allemaal gecertificeerd met de zogeheten ‘black belt’ van Lean Six Sigma. Dit is een methode voor het organiseren van kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen. Met andere woorden: een manier om processen systematisch te verbeteren en te vernieuwen.’

Optimaal inrichten

Ook daar komt de Timeff-achtergrond in de logistiek weer om de hoek kijken. ‘Met behulp van onze kennis van Lean Six Sigma kunnen we ons epd Emma optimaal inrichten en het gebruik ervan optimaliseren. Maar daar blijft het niet bij. We kijken ook verder met onze divisie Timeff labs. Daar denken we na over de kliniek van de toekomst. Zo geven we onze klanten een abonnement op de toekomst.’

Deze kliniek van de toekomst is in hoge mate een virtuele kliniek. ‘Patiënten kunnen zelf hun afspraken plannen in een portal, wat het aantal no shows natuurlijk nog verder omlaag brengt. Maar we gaan veel verder. We ontwikkelen slimme toepassingen om het primaire en secundaire proces optimaal in te richten. Dat zit ‘m in het gebruik van nieuwe technologie, artificial intelligence, en onze andere kijk op zorgorganisatie. Ons uitgangspunt: als de zorg aan de achterkant niet goed is georganiseerd, kun je aan de voorkant geen kwaliteit leveren.’

Intelligentie toevoegen

Kennis van processen en intelligentie toevoegen aan die processen, daar draait het voor Massimo Rizzo om. ‘Dat is de basis van dit bedrijf. Kijk naar de stromen en richt die goed in. En dan gaat het om alle stromen: patiëntstromen, geldstromen, planning medicijnstromen, graag aanvullen.

Er ligt een kans in de klanttevredenheid. ‘Wij denken dat het klassieke ziekenhuis voor een belangrijk deel gaat verdwijnen. Daar komen zbc’s voor in de plaats en vakgroepen die zich afsplitsen van de grotere ziekenhuizen. Klanttevredenheid speelt voor hen een grote rol, en goed ingerichte processen bieden dan een enorm concurrentievoordeel. De patiënt wordt consument, die heeft het voor het kiezen. Wij zorgen ervoor dat je ict-systemen niet alleen nu optimaal zijn ingericht, maar ook voor de komende vijf tot tien jaar.’

Communities of practice

Ook het meenemen van de gebruikers is van belang. We doen dit al door een toelichting op onze updates, maar we gaan ook communities of practice inrichten rondom relevante thema’s. Denk daarbij aan wet- en regelgeving, certificering van NEN en ISO, demo’s, tips en tricks voor het gebruik van Emma het delen van best practices. Eigenlijk alles waar de gebruikers baat bij hebben. Wij spelen graag een rol in de ondersteuning maar ook in het bij elkaar brengen van al hun kennis en kunde.’

De medische wereld is radicaal aan het veranderen, stelt Massimo Rizzo tot slot vast. ‘We weten nog niet precies hoe de kaarten geschud gaan worden, maar je ziet wel dat technologie en innovatie steeds meer het domein worden van middelgrote bedrijven en organisaties. Voorheen waren de investeringen kapitaalintensief, nu zijn veel toepassingen minder duur of zelfs via open standaarden gratis.

Waterscooter of speedboot

‘Die middelgrote bedrijven en organisaties, die ondersteunen wij graag. Ik kom uit de Rotterdamse haven, dus ik maak graag een maritieme vergelijking. De toekomst is niet langer meer aan de olietankers, die log en inflexibel zijn en maar heel langzaam afwijken van een eenmaal ingezette koers. Wij voelen ons meer thuis bij waterscooters of een speedboot. Een korte ontwikkelagenda, snel schakelen, een klein en toegewijd team met een grote output, dat is onze kracht. Onze klanten zijn snel en wendbaar en wij zijn dat ook. In mijn ogen een ideale combinatie.’

Voor meer informatie: www.emma-medical.nl

 

Reacties