‘Wij sluiten alle patiënten in de regio aan’

© everythingpossible / Fotolia

Alle patiënten in de regio aansluiten op een platform waar zij informatie uitwisselen met zorgverleners in de eerste én de tweede lijn. Dat is sinds kort mogelijk bij ziekenhuis Bernhoven in Uden.

‘Hartfalen is een ernstige ziekte. Mensen met hartfalen hebben zelfs een lagere overlevingskans dan de gemiddelde kankerpatiënt. Een van de problemen is dat hun situatie elke dag ontregeld kan raken. Warm weer en je plasmedicatie niet aanpassen, een overvloedige maaltijd bij de Chinees. Er hoeft maar iets relatief kleins te gebeuren en je hebt een probleem. Als arts zit je daar natuurlijk niet bovenop. Een platform voor huisarts, cardioloog én patiënt, waar gegevens direct kunnen worden ingevoerd en beoordeeld, is dan de oplossing.’

Dat zegt Dan Hoevenaars, directeur van huisartsenorganisatie Synchroon in Oss. Zijn organisatie, waarbij veel huisartsen in de regio zijn aangesloten, werkt al jaren nauw samen met ziekenhuis Bernhoven in Uden, om de zorg voor de hartpatiënten in de regio verder te verbeteren, onder meer langs digitale weg. Recent leidde dat tot de oprichting van het regioplatform ‘Natuurlijk Samen’, dat deze week officieel het licht zag.

Uitslagen Bernhoven

‘Het is een systeem waarmee alle patiënten in de regio op elk gewenst moment kunnen inloggen en communiceren met hun zorgverlener,’ zegt internist Annemiek Coremans van Bernhoven bij de officiële presentatie van het platform. ‘Nu al zijn zaken als allergieën, verzekering, adresgegevens, en lengte en gewicht in te zien. En straks ook uitslagen en specialistenbrieven en alle andere zaken die nodig zijn voor de patiënt om zijn ziekte te begrijpen en te managen.’

Het platform heeft kenmerken van een traditioneel patiëntenportaal zoals veel ziekenhuizen dat hebben, aldus projectmanager Johan Snijders. ‘Maar het grote verschil is de koppeling met de eerste lijn. We zijn al langer bezig met het buiten het ziekenhuis brengen van de zorg, en deze mogelijkheid om digitaal informatie uit te wisselen is daar een nieuwe stap in. Wat daarbij trouwens helpt is het feit dat onze epd-leverancier geen eigen patiëntenportaal heeft. Dat maakte het voor ons makkelijker om iets te maken dat ook buiten de muren van het ziekenhuis inzetbaar is.’

Eisen gebruikers

Bernhoven maakt voor Natuurlijk Samen gebruik van Engage, een platform voor zorg- en gezondheidsprogramma’s van ict-leverancier Philips VitalHealth. De samenwerking dateert al van voor de overname van het bedrijf uit Ede door Philips enkele jaren terug, vertelt commercieel manager Arjan Karens. ‘We hebben zo’n zeven jaar geleden een keteninformatiesysteem voor Synchroon ontwikkeld dat nu aan de basis staat van de koppeling van eerste en tweede lijn hier in de regio. Het was een heel werk om aan alle eisen van de verschillende soorten gebruikers te voldoen, het duurde langer dan we hadden gewild, maar het is gelukt.’

In het platform kan in principe alle informatie met de patiënt gedeeld worden, behalve als deze er weinig aan heeft. Projectmanager Johan Snijders: ‘Een uitslag van een echo, dat laten we bijvoorbeeld niet zien aan de patiënt. Dat is veel te technisch. Alleen de beoordeling van die echo is van belang.’

Meetgegevens

De bijdrage van de patiënt op zijn beurt zit ‘m vooralsnog in het aanleveren van meetgegevens, zoals gewicht en bloeddruk. ‘Dat is nog relatief beperkt, maar al wel van belang,’ aldus huisarts Dan Hoevenaars. ‘Juist de ontregeling die zo kenmerkend en gevaarlijk is voor patiënten met hartfalen, kun je op die manier ondervangen. Snel schakelen, daar gaat het om.’

Daarvoor is het natuurlijk wel van belang dat voldoende patiënten zich aanmelden voor het platform. Vooralsnog lijkt dat de achilleshiel van het project. Om veiligheidsredenen is ervoor gekozen dat deelnemers zich persoonlijk in het ziekenhuis aanmelden, dus niet vanuit huis.

Geen mogelijkheden

Dat zal een snelle groei van het aantal deelnemers in de weg staan, beaamt Johan Snijders. ‘Maar het ziekenhuis heeft vooralsnog geen andere mogelijkheden om de aanmelding te faciliteren.’

Hans van Maren, physician assistant op de hartpoli, hoopt wel dat de kritische massa van het aantal deelnemende patiënten snel zal worden bereikt. ‘Dit platform gaat ons werk ongelofelijk veel makkelijker en vooral beter maken. Je kunt direct te weten komen of er iets risicovols met de patiënt aan de hand is. Indien nodig grijp je dan in. Je houdt hem of haar nauwgezet in de gaten en je kunt op elk moment de zorg verlenen die nodig is. De patiënt centraal, dus. En dan geen holle frase maar de realiteit.’

Reacties