E-health

Zorgprofessionals en technologische innovatie, een speeddate waard?

Er gaapt een kloof tussen de wereld van de zorgverleners en die van de systeembeheerders. Hoe overbruggen we die kloof?

Omdat ik enkele jaren ervaring heb met ondernemen in de zorg, ben ik recent gevraagd mijn ervaringen met het ondernemerschap te delen binnen een groep collega-zorgprofessionals, vooral werkzaam in ziekenhuizen. Door de voorzitter van deze meeting werd vanuit e-health perspectief een overzicht geschetst van alle technologische ontwikkelingen en mogelijkheden waar de sector in een razend snel tempo mee te maken krijgt en die voor diepgaande veranderingen gaan zorgen.

Dit zijn veelbelovende ontwikkelingen die toch moeizaam lijken door te dringen op de werkvloer. Er zou sprake zijn van een ecosystem gap die een snelle adaptatie en implementatie belemmert. Als zorgprofessional zelf ervaar ik deze gap als een kloof tussen de wereld van de zorgverleners, primair gericht op zorg en gedreven door empathie en de wereld van de systeembeheerders, gericht op technologische mogelijkheden en gedreven door financieel economische aspecten. In het belang van de toekomst van onze gezondheidszorg zou het goed zijn om deze gap te overbruggen. Ik doe een poging.

Actieve rol medisch specialist

Naar mijn mening is een actieve rol in de ontwikkeling van ondernemerschap van de medische specialist van groot belang bij de herinrichting van het zorglandschap. Een mening die breder wordt gedeeld en bijvoorbeeld ook terugkomt in de publicatie van het Nivel over de eerstelijnszorg. Daar komt bij dat gezond ondernemerschap een goede stimulans is voor efficiëntie, kwaliteit en innovatie, cruciaal voor de zorg. Dit alles betekent dat ondernemerschap van de zorgprofessional een belangrijke rol speelt bij de implementatie van innoverende technologieën in de medische praktijk, zoals AI (artificiële intelligentie).

Het ondernemerschap bij medische specialisten is, los van de discussie over het dienstverband, echter enigszins beladen vanwege het feit dat er fiscaal-juridisch gezien twijfels zijn of medisch specialisten wel voldoen aan de voorwaarden voor het ondernemerschap. Deze kwestie speelt vanaf 2015 en is ontstaan door invoering van de integrale bekostiging waarmee het zelfstandig declaratierecht verloren ging. Door de oprichting van een MSB ontstond meer gelijkgerichtheid in het ziekenhuis, hadden medisch specialisten een grotere verantwoordelijkheid en bleef de status van het ondernemerschap behouden.

Het ondernemerschap van de medisch specialistische bedrijven in Nederland komt gemiddeld genomen echter nog onvoldoende uit de verf en dat betekent dat een deel van de medische bedrijven fiscaal gezien een reëel risico loopt om de felbegeerde ondernemersstatus te verliezen. De belastingdienst richt zich op drie aspecten: investeringen m.n. in zorgactiviteiten buiten het ziekenhuis, personeelskosten en inkomsten bij andere opdrachtgevers dan het ziekenhuis.

__________________________________________________________________________________________

Abonneer u nu op de nieuwsbrief van QruxxTech. En krijg daarmee iedere maandag een update van alle artikelen, blogs en nieuwsberichten.

___________________________________________________________________________________________

Echt gaan ondernemen

Het is dus belangrijk voor MSB’s dat men ‘echt’ gaat ondernemen. Zorgactiviteiten buiten het ziekenhuis en inkomsten bij andere opdrachtgevers zouden natuurlijk plaats kunnen vinden in de vorm van een ZBC, maar waarom niet in de vorm van een technologisch initiatief, waarbij MSB’s ondernemen of participeren in snel groeiende technologische startups. Het samen ontwikkelen van technologieën die ook bruikbaar zijn op de werkvloer. De input van de zorgprofessional, vanuit de zorgvraag en vanuit empathie, gecombineerd met de input van de technoloog om het mogelijk te maken. Hoe verbinden we verschillende belangen in één belang.

Dit soort ondernemingen en partnerschappen zou mogelijk een antwoord kunnen zijn op de vraag van Lea Bouwmeester, kwartiermaker alliantie digitaal samenleven. “We moeten innoveren en transformeren vanuit empathie, maar hoe krijgen we de dokter mee ?” Hoe dan ook één ding is zeker: welke verandering we ook inzetten, zonder de dokters gaat het niet werken. Die moeten worden betrokken.

Wat er nu mijns inziens nog nodig is, is een initiatief, een soort dating-site om MSB’s en start-ups met elkaar in contact te brengen. Hoe kunnen we dit realiseren? Deze vorm van ondernemen door MSB’s zou een mooie overbrugging zijn van de bovengenoemde gap. Dus het wordt tijd voor een speeddate.

Allan Vafi MD MBA is vaatchirurg en  VvAA lid. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als vaatchirurg in Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en in verschillende ZBC’s /klinieken, waarvan twee (mede)opgericht. Hij volgde de MBA opleiding VvAA Business School. Lees hier een eerdere blog van zijn hand.

 

Reacties