Zorgverlener kijkt via draagbare camera mee over schouder hartfalenpatiënt

© Jacob Wackerhausen / Getty Images / iStock

Patiënten met ernstig hartfalen vinden het prettig dat hulpverleners via een draagbare mini-camera kunnen meekijken in hun dagelijks leven. Ze voelen zich gerustgesteld en meer aangespoord tot een goede leefstijl.

Dat blijkt uit een pilotonderzoek van Australische onderzoekers dat is gepresenteerd op het congres van de European Society of Cardiology.

Het doel van het onderzoek was allereerst of het haalbaar is om met een draagbare camera een goede indruk te krijgen van het dagelijks leven van de patiënt, zonder deze zelf te filmen. Bovendien wilden onderzoekers weten of de patiënten een draagbare camera wel zouden accepteren.

Bingokaarten

Dertig patiënten met ernstig hartfalen uit een cardiologenpraktijk in Melbourne, kregen een cameraatje van 2 cm doorsnee op hun borst gespeld. De camera nam vanaf ’s ochtends tot aan de avond iedere 30 seconden een opname. De camera brengt niet de patiënt zelf in beeld, maar alleen diens omgeving ter hoogte van zijn borst. Overigens mochten de deelnemers zelf foto’s verwijderen voor het onderzoeksteam deze onder ogen zou krijgen. “We zagen hun bingokaarten, familie en vrienden. We zagen de patiënt alleen als hij voor de spiegel stond. Het voelde alsof we de hele dag samen met de patiënt optrokken,” zegt hoofonderzoeker Susie Cartledge, verpleegkundige en onderzoeker bij het Institute for Physical Activity and Nutrition van Deakin University Melbourne. De camera’s brachten geen onoorbaar gedrag van patiënten in beeld, meldt Cartledge.

Beeldscherm

De camerabeelden lieten duidelijk zien dat de patiënten over het algemeen te weinig bewogen. Ook brachten ze te veel tijd zittend voor een beeldscherm door en hielden zich onvoldoende aan het dieet. “Tot nu toe baseren zorgverleners zich in hun begeleiding van de patiënt op de informatie die de patiënt zelf over zijn leefstijl geeft, maar die is niet altijd betrouwbaar”, aldus Cartledge. Deze techniek die het dagelijks leven registreert staat nog in de kinderschoenen, maar lijkt volgens haar bruikbare gegevens op te leveren. Ze geeft een voorbeeld. “Te veel drinken kan een ernstig ziek hart te veel belasten en leiden tot een ziekenhuisverblijf of zelfs overlijden. De camera legt dit vast.”

Gerustgesteld

De grote meerderheid (93 procent) van de patiënten was tevreden over het dragen van de camera. Sommigen gaven aan dat ze zich gerustgesteld voelden omdat iemand over hen waakte. Ook voelden ze zich meer aangespoord tot goed gedrag. “Mensen vinden het fijn om een camera te dragen”, concludeert Cartledge. “En doordat wij hun omgeving zien, zien we de uitdagingen die ze moeten weerstaan. De camerabeelden geven de hulpverlener relevante informatie over het dagelijks leven waarover deze de patiënt kan aanspreken.” De volgende stap is nu om de beelden met kunstmatige intelligentie snel en goed te selecteren, zodat ze in de praktijk bruikbaar zijn voor zorgprofessionals.”

In het onderzoek zijn de camerabeelden met machine learning-technieken in vier categorieën ondergebracht: maaltijden bereiden, eten, lichaamsbeweging en het innemen van medicijnen. Van de eerste drie categorieën was er genoeg beeldmateriaal, de registratie van de therapietrouw was nog lastig, aldus Cartledge. De onderzoekers hebben experts op het gebied van artificial intelligence van Dublin City University ingeschakeld, om de beeldverwerking te verbeteren.

Reacties